Djelatnosti
Proizvodi
 
Kontakt
Kontakt
Jezik / zemlja
Izaberite drugu zemlju kako bi pogledali i kupili sadržaje prema vašem mjestu stanovanja.
Loading...

Opći uvjeti korištenja

Za web-stranicu tvrtke Hagleitner Hygiene International GmbH

1.    Područje primjene
Korištenje web-stranice Hagleitner i svih dostupnih podataka, informacija i us-luga, osim usluga koje zahtijevaju odvojeni ugovor, vrši se isključivo na temelju ovih uvjeta korištenja, a koje se mogu nadopuniti, izmijeniti i dopuniti dodatnim uvjetima.

Korištenjem web-stranice prihvaća se valjanost ovih Općih uvjeta korištenja u dotičnoj verziji.

2.    Web-stranica
Na Hagleitner web-stranici različiti se podaci, informacije i aplikacije stavljaju na raspolaganje. Tvrtka Hagleitner je u svakom trenutku ovlaštena, djelomično ili u cijelosti prekinuti poslovanje Hagleitner web-stranice. Hagleitner ne preuzima ni-kakvo jamstvo ili odgovornost za stalnu dostupnost ili potpunu funkcionalnost Hagleitner web-stranice i/ili za poveznice na web-stranice, aplikacije (app) ili URL-ove drugih operatora.

Određena područja web-stranice mogu biti zaštićena lozinkom. Stoga je pristup tim stranicama moguć samo ako se korisnik prethodno registrira. Nema zakons-kog prava na registraciju.

3.    Korištenje
Korištenje sadržaja i/ili usluga, stavljeni na raspolaganje na web-stranici tvrtke Hagleitner, podliježe ovim Općim uvjetima korištenja u dotičnoj verziji.

Samo posebno dogovoreni uvjeti poslovanja, korištenja ili licenciranja imaju prednost pred ovim Općim uvjetima korištenja.

Svi sadržaji dostupni na Hagleitner web-stranici zaštićeni su autorskim pravima, a po potrebi i sadržaji koji se odnose na zaštitu robne marke. Ako nije izričito drugačije označeno, predviđeni su za osobno, a ne komercijalno korištenje.

Podaci, informacije, aplikacije, nazivi robnih marki, slike i drugi sadržaji ne smiju se koristiti bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Hagleitner, a naročito se ne smiju obrađivati, izmijeniti, kopirati, modificirati, nadopunjavati, duplicirati, dis-tribuirati ili na bilo koji drugi način nekome prepustiti, odnosno koristiti.

Svaka druga uporaba nije dozvoljena bez prethodne suglasnosti tvrtke Hagleit-ner ili dotičnog nositelja autorskog prava. Osim izričito odobrenih prava korišten-ja, korisniku se ne dodjeljuju nikakve licencije, niti daljnja prava bilo koje vrste, naročito što se tiče naziva tvrtke, komercijalnih zaštitnih prava (marke, mali pa-tent, patenti) i autorskih prava.

4.    Obveze korisnika
Korisnici Hagleitner web-stranice prilikom korištenja stranice ne smiju prekršiti aktualne zakone i moralna načela, a naročito je ne smiju ne koristiti u nezakoni-te svrhe nitiprekršiti poslovna imovinska prava i autorska prava ili bilo kakva druga imovinska prava tvrtke Hagleitner, prenositi sadržaje koji imaju virus-e/Trojance ili druga programiranja koja mogu oštetiti softver, unositi, spremiti ili slati hiperveze ili sadržaje ako nisu za to ovlašteni, naročito onda kada su te hiperveze ili sadržaji protivni ugovoru, odnosno nezakoniti ili kada šire reklamu ili neželjenu poštu (spam). Tvrtka Hagleitner ovlaštena je u svako vrijeme blokirati pristup Hagleitner web-stranici.

5.    Jamstvo/garancija
U slučaju besplatnog ustupanja podataka, informacija i aplikacija preko tvrtke Hagleitner, tvrtka Hagleitner oslobođena je svake odgovornosti, osim ako joj se može dokazati namjerno djelovanje.

Nadalje, odgovornost tvrtke Hagleitner pretpostavlja dokazano namjerno ili grubo namjerno ponašanje. Načelno se isključuje odgovornost tvrtke Hagleitner za neizravnu štetu, posljedičnu štetu ili izgubljenu dobit, kao i za mogući gubitak ili izmjenu podataka i informacija. Odgovornost za ozljede nastupa već u slučaju neznatnog nemara.

Tvrtka Hagleitner ne jamči za ispravnost, točnost, slobodu zaštitnih i autorskih prava trećih osoba, potpunost i/ili iskoristivost, kao i stalnu raspoloživost Hagleit-ner web-stranice.

Hagleitner ne jamči za zaštitu Hagleitner web-stranice od štetnih softvera. Prije korištenja i preuzimanja podataka i informacija korisnici samostalno trebaju po-duzeti potrebne mjere zaštite.

6.    Zaštita podataka
Važna nam je zaštita Vaše privatnosti. Prilikom korištenja i obrade osobnih po-dataka držimo se aktualnih zakona o zaštiti podataka. Detaljne informacije možete naći u našoj Izjavi o zaštiti podataka.

7.    Ostalo
Dodatni dogovori utvrđuju se u pisanom obliku.

Ako su pojedine odredbe ovih uvjeta nedjelotvorne i ništavne ili postanu takve, djelotvornost ostalih odredaba ostaje netaknuta. Nedjelotvorna ili ništavna odredba zamjenjuje se odredbom sa sadržajem koja je ekonomski najbliža ned-jelotvornoj ili ništavnoj odredbi. Ova se regulativa primjenjuje ekvivalentno prema propustima.

Vrijedi isključivo austrijsko pravo, isključujući referentne standarde i UN-zakone o prodaji.

Mjesto izvršenja je Zell am See. Mjesto nadležnosti je za Zell am See nadležni sud, ako se ne radi o poslovanju s potrošačem prema čl. 1 Zakona o zaštiti potrošača.