Panoge
Izdelki
 
Stik
Stik
Jezik / Država
Izberite drugo državo za ogled vsebine in nakupovanje za svojo lokacijo.
Loading...

Splošni pogoji uporabe

Za spletno stran podjetja Hagleitner Hygiene International GmbH

1.    Področje uporabe
Uporaba spletnega mesta Hagleitner in vseh razpoložljivih podatkov, informacij in storitev, razen tistih storitev, ki zahtevajo ločen sporazum, poteka izključno na podlagi teh pogojev uporabe, ki se lahko dopolnijo, spremenijo in zamenjajo z dodatnimi pogoji.

S sprejetjem uporabe spletne strani se sprejme veljavnost splošnih pogojev v njihovi veljavni različici.

2.    Spletna stran
Spletno mesto Hagleitner daje na razpolago različne podatke, informacije in aplikacije. Hagleitner ima pravico kadar koli prekiniti delovanje spletnega mesta Hagleitner v celoti ali delno. Hagleitner ne prevzema nobene garancije in odgovornosti za stalno razpoložljivost ali popolno funkcionalnost spletnega mesta Hagleitner in/ali povezav s spletnimi mesti, aplikacijami (App) ali URL-ji drugih operaterjev.

Nekatera področja spletnega mesta so morda zaščitena z geslom. Dostop do teh strani je zato možen le, če se uporabnik vnaprej registrira. Zakonske pravice do registracije ni.

3.    Uporaba
Uporaba vsebine in/ali storitev na spletni strani podjetja Hagleitner je predmet teh splošnih pogojev uporabe v njihovi veljavni različici.

Morebitni posebej dogovorjeni poslovni pogoji, pogoji uporabe ali licenčni pogoji imajo prednost pred splošnimi pogoji uporabe.

Vse vsebine, ki so na razpolago na spletnem mestu Hagleitner, so zaščitene z avtorskimi pravicami in po potrebi tudi s pravicami blagovnih znamk, in če ni izrecno drugače določeno, samo za osebno, nekomercialno uporabo.

Podatkov, informacij, aplikacij, blagovnih znamk, slik in drugih vsebin ni dovoljeno uporabljati, še zlasti ne urejati, spreminjati, kopirati, modificirati, dopolnjevati, razmnoževati, prodajati ali na kakršen koli drug način vrednotiti oziroma izkoriščati brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Hagleitner.

Vsaka druga uporaba brez predhodnega soglasja podjetja Hagleitner ali ustreznega imetnika avtorskih pravic ni dovoljena. Poleg izrecno podeljenih pravic do uporabe uporabniku ni podeljena nobena licenca ali druga pravica kakršne koli vrste, zlasti za ime podjetja, za pravice industrijske lastnine (blagovne znamke, prijavljene patente ali patente) in za avtorske pravice.

4.    Dolžnosti uporabnika
Uporabniki spletnega mesta Hagleitner pri uporabi spletne strani Hagleitner ne smejo kršiti veljavne zakonodaje in dobrih manir, zlasti ga ne smejo uporabljati v nezakonite namene ali kršiti pravice industrijske lastnine, avtorskih pravic ali druge lastninske pravice družbe Hagleitner, prenašati vsebine z virusi ali drugimi programi, ki bi lahko poškodovale programsko opremo, shranjevati ali pošiljati kakršne koli hiperpovezave ali vsebine, za katere niso pooblaščeni, zlasti če so te povezave ali vsebine nezakonite ali če širijo oglase ali neželena elektronska sporočila (Spam). Hagleitner ima pravico kadar koli blokirati dostop do spletne strani Hagleitner.

5.    Odgovornost/jamstvo
Hagleitner izključuje vsakršno odgovornost za brezplačen prenos podatkov, informacij in aplikacij, razen če je mogoče dokazati namerno ravnanje.  

Poleg tega odgovornost podjetja Hagleitner predpostavlja dokazano namerno ali grobo malomarno ravnanje. Na splošno je odgovornost podjetja Hagleitner za posredne, posledične ali izgubljene dobičke ter izgubo ali spremembo podatkov in informacij izključena. Odgovornost za telesne poškodbe obstaja že pri manjši malomarnosti.

Hagleitner ne prevzema odgovornosti za pravilnost, točnost, neobremenjenost s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, popolnost in/ali uporabnost ter stalno razpoložljivost spletnega mesta Hagleitner.

Hagleitner ne prevzema odgovornosti za neobremenjenost spletnega mesta Hagleitner z zlonamerno programsko opremo. Uporabniki morajo pred uporabo in prenosom podatkov ali informacij samostojno sprejeti potrebne zaščitne ukrepe.

6.    Varstvo podatkov
Zaščita vaše zasebnosti je za nas pomembna. Pri uporabi in obdelavi osebnih podatkov upoštevamo veljavne zakone o varstvu podatkov. Podrobne informacije najdete v naši izjavi o varstvu podatkov.  

7.    Drugo
Dodatni sporazumi se sprejemajo v pisni obliki.

Če posamezne določbe teh pogojev postanejo neveljavne ali neaktivne, ostane veljavnost preostalih določb nespremenjena. Neveljavna ali neaktivna določba se nadomesti z določbo z vsebino, ki je najbližja neveljavni ali neaktivni določbi. Ta določba se smiselno uporablja za opustitve.  

Velja izključno avstrijsko pravo, brez referenčnih standardov in Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.  

Kraj izvedbe je Zell am See. Če ne gre za posel potrošnika v skladu s 1. členom Zakona o varstvu potrošnikov, je pristojno stvarno pristojno sodišče za Zell am See.