Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.
Loading...

Декларация за поверителност

Hagleitner Hygiene International GmbH

1.     Въведение
Защитата на личните ви данни е важна за нас. Ние спазваме приложимите закони за защита на данните, когато използваме и обработваме лични данни ("ЛД"). Тази декларация ви информира за вида, обхвата и целта на обработвания от нас уебсайт, когато посещавате нашия уебсайт, когато използвате нашите услуги в уеб магазина и при използване на инструментите senseManagement на Hagleitner, както и правата, които имате като заинтересовано лице. Тази политика за поверителност е насочена към посетителите и потребителите на уебсайта ни и на нашия уеб магазин, както и на потребителите на инструментите senseManagement Tools на Hagleitner.

Някои термини, използвани в това изложение, са взети от Общия регламент за защита на данните на ЕС ("ОРЗД") и имат следното значение:

Личните данни ("ЛД") са информация, отнасяща се до идентифицирано или пряко или косвено идентифицируемо физическо лице.

Засегнато лице е физическото лице, чийто лични данни се обработват.

Обработка на данни е всяка обработка на ЛД, като се започне от тяхното събиране, през подреждането, промяната, оценяването, изпращането на запитване за такива, предаването и съхранението - до изтриването им.

2.     Изисквания за информация
2.1   Видове данни
(a)    Онлайн магазин
За да можем да създадем клиентски профил за Вас, се нуждаем от името на фирмата, имейл адрес, адрес за фактуриране и евентуално различен адрес за доставка. В хода на регистрацията е необходимо също да посочите лице за контакт, което да извършва поръчките за вашата фирма. За да можем да изпълним процеса на поръчката и доставката след това, събираме следните лични данни от посоченото лице за контакт:

 • Обръщение
 • Име (незадължително)
 • Фамилия
 • Дата на раждане
 • Имейл адрес
 • Телефон (незадължително)
 • Потребителско име
 • Парола

След регистрацията, лицето за контакт може да бъде редактирано чрез елемента от менюто “Редактиране на лицето за контакт” и може да се добави важна информация, като например позицията в компанията (главен отговорник и др.). В тази точка могат да се добавят или изтриват и други лица за контакт.

(б​​​​​)    XIBU Designer
За да можем да обработим поръчката ви, са ни необходими следните данни: име на фирмата, имейл адрес, адрес за фактуриране, ИН по ДДС и друг адрес за доставка, ако е приложимо. Ако сте едноличен търговец, може да се наложи и предоставяне на лични данни. При поръчка е необходимо да посочите и лице за контакт, за да може да бъде извършена доставката. От посоченото лице за контакт се събират следните лични данни: 

 • Обръщение
 • Име
 • Фамилия
 • Имейл адрес

(в)    Уебсайт
За оценка на вашето поведение като потребител на нашия уебсайт, не обработваме ЛД. Ще бъдат обработвани само данни, които не са подходящи за идентифициране на физическо лице ("анонимни данни"). Информацията се оценява само статистически от нас и се използва за подобряване на функционалността на процесите в уебсайта. За повече информация относно “бисквитките”, които използваме и програмата ни за уеб тракери, моля, вижте точки 6 и 8.

)    Hagleitner senseManagement ("HsM") Tool
В случай, че искате да използвате нашия HsM Tool (http://hsmbasic.hagleitner.com и http://hsmplus.hagleitner.com) например, за да получите общ преглед на нивото на пълнене на XIBU дозатора, който използвате от нас, като част от вашата регистрация в уеб сайта на инструмента, се събират следните лични данни:

 • Име на потребителя;
 • Фамилия на потребителя;
 • Потребителско име;
 • Имейл адрес.
 • Телефонен номер
 • Мобилен телефон

)    Hagleitner integral 4PLUS App
В случай, че искате да използвате нашето приложение integral 4PLUS (https://www.hagleitner.com/bg/za-iztegljane/iztegljane-na-prilozhenie/), което работи в комбинация със системата за дозиране integral 4PLUS, например за да получите препратка към вашия смартфон, ако трябва да бъдат поръчани почистващи препарати или гланциращ изсушител или ако трябва да се извърши сервизна поддръжка, следните лични данни ще бъдат събрани от нас като част от вашата регистрация за приложението integral 4PLUS:

 • Име на потребителя
 • Фамилия на потребителя
 • Адрес на електронна поща
 • Самостоятелно избрана парола
 • Клиентски номер
 • Адрес

(e)    Приложение Hagleitner scanME
В случай, че искате да използвате нашето приложение scanME (https://www.hagleitner.com/bg/za-iztegljane/iztegljane-na-prilozhenie/), например, като просто сканирате баркода или QR кода за повече информация, съвети за сигурност или полезни съвети за използването на някой от нашите продукти, ние ще съберем следните лични данни, когато се регистрирате за приложението scanME:

 • Име на потребителя
 • Фамилия на потребителя
 • Адрес на електронна поща
 • Самостоятелно избрана парола
 • Клиентски номер
 • Адрес

(ж) Приложение Hagleitner360
В случай, че искате да използвате нашето приложение Hagleitner360 (https://www.hagleitner.com/bg/za-iztegljane/iztegljane-na-prilozhenie/), което работи в комбинация със системата дозатори за санитарното помещение XIBU, например за да получите препратка към вашия смартфон, ако е необходим консуматив или смяна на energyBOX или ако трябва да се извърши сервизна поддръжка, следните лични данни ще бъдат събрани от нас като част от вашата регистрация за приложението Hagleitner360:

    Име на потребителя
    Фамилия на потребителя
    Адрес на електронна поща
    Лична парола
    Клиентски номер

2.2    Цел на обработката на данни
(a)     Онлайн магазин
Посочените от вас при регистрацията лични данни ще се използват за обработка и изпълнение на подадената поръчка. Тъй като за доставката на поръчката се изискват лични данни, като име и адрес, обработката на тези данни е от съществено значение за правилното изпълнение на договора. Посочените лични данни ще бъдат обработвани изключително и само според законовите принципи за обработка на данни.

Вашият телефонен номер и адрес на електронна поща ще бъдат обработени от Hagleitner Hygiene International за целите на запитвания, потвърждения относно направената поръчка, както и доставката и вашето съгласие за рекламиране и представяне на нови и вече съществуващи продукти.

След регистрацията ще получите личен достъп до потребителския си профил, който е защитен с парола по ваш избор. Сега можете да редактирате и управлявате вашите лични данни в този клиентски профил.

(б​​​​​)    XIBU Designer
Посочените от вас при регистрацията лични данни ще се използват за обработка и изпълнение на подадената поръчка. Тъй като за доставката на поръчката се изискват лични данни, като име и адрес, обработката на тези данни е от съществено значение за правилното изпълнение на договора. Посочените лични данни ще бъдат обработвани изключително и само според законовите принципи за обработка на данни.

Вашият имейл адрес ще бъде обработван от Hagleitner Hygiene International GmbH с цел обработване на запитвания и потвърждения на получени поръчки и ще бъде предаден на дъщерното дружество на Hagleitner Hygiene, което отговаря за вас (напр. Hagleitner Hygiene Österreich GmbH), за по-нататъшна обработка.

(в​​​​​)    Hagleitner senseManagement
Личните данни, който предоставяте при регистрацията, ще се използват, за да се улесни използването на софтуера за вас и почистващия персонал и да се оптимизират вашите бизнес процеси.

)    Приложение Hagleitner integral 4PLUS (”интегрално приложение 4PLUS”)
Личните данни, който предоставяте при регистрацията, ще се използват, за да се улесни използването на приложението integral 4PLUS за вас и вашите служители и да се оптимизират вашите бизнес процеси.

Ако правите поръчки по време на използването на приложението integral 4PLUS, ние ще се нуждаем от вашите лични данни за доставката на поръчката. Следователно обработката на тези данни е от съществено значение за правилното изпълнение на договора. Предоставените лични данни се обработват изключително и само в рамката, обхваната от правните принципи на обработката на данни.

След регистрацията ще получите личен достъп до потребителския си профил, който е защитен с парола по ваш избор. Сега можете да редактирате и управлявате вашите лични данни в този профил.

В случай, че вече не искате да използвате приложението integral 4PLUS, имате възможност по всяко време да се отпишете директно от приложението по следния линк и да изтриете акаунта на приложението: https://www.hagleitner.com/bg/zashchita-na-danni/#app-opt-out.

)    Приложение Hagleitner scanME
Личните данни, който предоставяте при регистрацията, ще се използват, за да се улесни използването на приложението scanME за вас и вашите служители и да се оптимизират вашите бизнес процеси.

Ако правите поръчки по време на използването на приложението scanME, ние ще се нуждаем от вашите лични данни за доставката на поръчката. Следователно обработката на тези данни е от съществено значение за правилното изпълнение на договора. Предоставените лични данни се обработват изключително и само в рамката, обхваната от правните принципи на обработката на данни.

След регистрацията ще получите личен достъп до потребителския си профил, който е защитен с парола по ваш избор. Сега можете да редактирате и управлявате вашите лични данни в този профил.

В случай, че вече не искате да използвате приложението scanME, имате възможност по всяко време да се отпишете директно от приложението по следния линк и да изтриете акаунта на приложението: https://www.hagleitner.com/bg/zashchita-na-danni/#app-opt-out.

2.3    Правно основание (разрешение)
За обработката на ЛД в хода на регистрацията и процеса на поръчване в уеб магазина и в процеса на регистриране и използване на инструментите Hagleitner senseManagement, е налице разрешение въз основа на обикновеното изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква б от ОРЗД).

За обработката на личните данни в хода на изпращане на бюлетина вашето изявление за съгласие (член 6, пар. 1, буква а от ОРЗД) служи като разрешение.

2.4    Продължителност на съхранение
Ние няма да съхраняваме лични данни за по-дълго от необходимото или допустимо да изпълним нашите договорни или правни задължения и да избегнем евентуални претенции за отговорност или за всяко друго правно основание.

3.     Права на заинтересованото лице
3.1    Информация
Имате право да поискате потвърждение, дали и в каква степен личните данни ще бъдат обработвани ваши лични данни.

3.2    Корекция
Ако ваши лични данни бъдат обработвани непълно или неправилно, можете да поискате корекцията или попълването им по всяко време. Освен това е възможно да имате достъп до личните данни на посоченото лице за контакт в потребителския си профил в уеб магазина и да го коригирате и изтриете сами. Освен това можете да поискате закриването на потребителския си профил по всяко време (данните за контакт могат да бъдат намерени в точка 11).

3.3    Изтриване
Можете да поискате изтриването на вашите лични данни, ако целта, за която са събрани, не е налице, ако обработката им е неправомерна, ако обработката им е против вашите законови интереси или ако обработката на данните се основава на вашето съгласие, а вие сте го отменили. Следва да се отбележи, че може да има и други причини, които могат да попречат на незабавното заличаване на вашите ЛД, например законово задържане или завеждане на искове и др.

3.4    Ограничаване на обработката на данни
Имате право да поискате ограничението на обработката, ако се оспорва точността на данните, обработката на данни е незаконна, данните вече не са необходими за разрешената цел или е повдигнато възражение срещу обработката на данни.

3.5    Възражение
Ако обработваме вашите данни с цел изпълнение на задачи, които са от обществен интерес, или ако разчитаме на необходимостта за защита на правния ни интерес, можете да възразите срещу тази обработка на данни, ако има важен ако има важен интерес за защита на вашите лични данни. Можете да възразите срещу изпращането на реклама по всяко време и без да посочвате причини.

3.6    Отказ
Имате право да оттеглите предварителното съгласие за обработка, при което отказът не засяга законосъобразността на обработката преди отмяната.

3.7    Преносимост на данните
Имате право да изискате от нас да Ви предоставим личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, достъпен и машинно четен формат, при условие че обработваме данните въз основа на вашето съгласие или изпълнение на договор и обработката се извършва с автоматизирани средства.

3.8    Право на обжалване пред надзорния орган
Имате право да подадете жалба до австрийския орган за защита на личните данни в случай на нарушаване на защитата на данните.

4.    Сигурност на данните
За да защита на вашите лични данни, предприехме подходящи технически и организационни мерки (напр. криптиране на HTTPS на нашия уеб сайт, SSL сертификат за нашия уеб магазин), които защитават вашите данни от загуба, манипулация или неоторизиран достъп. Предприетите мерки подлежат на редовен преглед и постоянно се адаптират към състоянието на техниката. Ако има нарушение на защитата на вашите лични данни, което е вероятно да води до висок риск за вашите права и свободи, ще бъдете информирани незабавно.

Поради това не носим никаква отговорност за разкриването на информация поради непредвидени грешки при прехвърлянето на данни и / или неразрешен достъп от трети лица (например хакерска атака на имейл профил или телефон, прихващане на факсове и др.).

5.    Предаване на лични данни на трети страни
5.1    Процес на поръчване в уеб магазина
За изпълнението на вашата поръчка, може да се наложи прехвърлянето на ваши лични данни на трети страни (напр. доставчици на ИТ услуги, доставчици на платежни услуги, данъчни консултанти, доставчици на облачни услуги, банки, агенции за събиране на вземания, адвокати, счетоводители, доставчици на уеб услуги и други доставчици на услуги, на кого предоставяме данни). Изпращането на вашите лични данни се извършва изключително въз основа на валидното право за защита на личните данни, по-специално за изпълнението на нашата поръчка или въз основа на вашето предварително съгласие.

5.2    Добре дошли в XIBU Designer
За изпълнението на вашата поръчка, може да се наложи предаването на ваши лични данни на трети страни (напр. дъщерно дружество на Hagleitner Hygiene International GmbH, доставчици на ИТ услуги, доставчици на платежни услуги, данъчни консултанти, доставчици на облачни услуги, банки, агенции за събиране на вземания, адвокати, счетоводители, доставчици на уеб услуги и други доставчици на услуги, на кого предоставяме данни). Предаването на вашите лични данни се извършва изключително въз основа на валидното право за защита на личните данни, по-специално за изпълнението на нашата поръчка или въз основа на вашето предварително съгласие.

5.3    Използване на Hagleitner senseManagement
За запазване, архивиране и подготвяне на данните, които сте събрали по време на процеса на регистрация за Hagleitner senseManagement, те се предават на нашия доставчик на облачни услуги, базиран в Германия. Препращането на вашите лични се извършва изключително въз основа на валидното право за защита на данните, по-специално за изпълнението на лицензионното споразумение, сключено предварително с вас относно използването на софтуера.

5.4    Някои от горепосочените получатели на вашите лични данни са извън вашата страна или обработват вашите лични данни там. Нивото на защита на данните в страни извън ЕС и ЕИП може да не е същото като австрийското. Ние обаче представяме лични данни само на страни, за които Европейската комисия реши, че имат подходящо ниво на защита на данните или предприемаме мерки, за да гарантираме, че всички получатели имат адекватно ниво на защита на данните.

5.5    Използване на приложението Hagleitner integral 4PLUS
За да се гарантира използването на приложението integral 4PLUS и непрекъснато да го подобряваме, вашите лични данни, събрани по време на регистрацията, ще бъдат препратени към нашия разработчик на приложения, базиран във Виена, Австрия. Препращането на вашите лични данни се извършва изключително въз основа на валидното законодателство за защита на данните.

5.6    Използване на приложението Hagleitner scanME
За да се гарантира използването на приложението scanME и непрекъснато да го подобряваме, вашите лични данни, събрани по време на регистрацията, ще бъдат препратени към нашия разработчик на приложения, базиран във Виена, Австрия. Препращането на вашите лични данни се извършва изключително въз основа на валидното законодателство за защита на данните.

6.    Бисквитки
Използваме така наречените "бисквитки" в уеб сайта на нашия уеб магазин, за да направим посещаването на нашия сайт атрактивен и да позволим използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на устройството ви посредством браузъра.
Повечето от "бисквитките", които използваме, се изтриват от твърдия ви диск след края на сесията на браузъра ("сесийни бисквитки"). Други “бисквитки” остават на компютъра ви и ни позволяват да разпознаем компютъра ви при следващото посещение на нашия уебсайт ("Постоянни бисквитки"). Така например не се налага при нова поръчка да въвеждате отново Вашето име и парола.
Използваните от нас "бисквитки" за сесии са например "PHPSESSID" (тази "бисквитка" предотвратява например случайното двойно подаване на данни от формуляра при регистрация и предотвратява изпращането на данни от формуляра от хакер) и "fe_typo_user". Тази обработка на данни се извършва с цел по-улеснено процес на закупуване и за по-късната обработка на договора.
Ако не желаете да получавате тази информация от "бисквитките", можете да настроите браузъра по такъв начин, че браузърът да ви информира за настройката на "бисквитките" и да решите за всеки отделен случай дали искате да го разрешите или не.

Обръщаме внимание, че в случай на деактивиране на "бисквитките" функционалността на нашия уеб сайт ще бъде ограничена.

7.    Бюлетин
Ако се регистрирате за нашия бюлетин чрез уебсайта ни, ние ще обработваме вашето име и вашия имейл адрес. Обработката на тези данни е с цел да ви представим нови или специално подходящи за вас продукти и стоки от нашата гама за рекламни цели.
Веднага след като се регистрирате за бюлетина, ще получите потвърждение по имейл. Линкът за активиране в имейла трябва да бъде натиснат за активиране или да бъде копиран и стартиран в нов браузър. С кликването върху/извикването на връзката потвърждавате регистрацията си, за да получите нашия бюлетин.

За да бъде нашия бюлетин възможно най-привлекателен за вас, след прехвърляне на вашите лични данни към Hagleitner Hygiene International GmbH със седалище в Цел ам Зее (Австрия) за централизирано изготвяне и разпространение на бюлетини и към доставчика на маркетингови услуги по имейл SC-Networks GmbH със седалище в Щарнберг (Германия) с цел електронно изпращане на промоционална информация на клиенти и заинтересовани страни на Hagleitner.

За да оптимизираме редовно разпространението на бюлетини, използваме проследяването на бюлетини (напр. колко често се отваря бюлетина, от кого и върху какви се кликва? На кого се предоставя бюлетинът? Колко често и кой се отписал от бюлетина? и т.н.) на нашия уебсайт.
Можете да се отпишете от абонамента за бюлетина по всяко време. Моля, изпратете вашия отказ на следния електронен адрес: newsletterBulgaria(at)hagleitner.bg. Ще изтрием незабавно вашите данни във връзка с изпращането на бюлетина.

8.    Уеб анализи
За да получим по-добра статистическа оценка на посетителите на уебсайта, използваме услугите на Google Analytics.

Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. (”Google”). Google Анализ използва така наречените “бисквитки”, които са - както е описано в точка 6 - текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на използването на нашия уебсайт. Информацията, генерирана от "бисквитката", която се събира за вас, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP анонимност на интернет страницата, вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. IP анонимизацията е активна на уебсайта. Google използва тази информация за наша сметка, за да се направи оценка на използването на нашия сайт, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет. IP адресът, предоставен в рамките на Google Analytics от вашия уеб браузър, няма да бъде обвързван с други данни на Google.

Можете да предотвратите съхранението на “бисквитките” чрез съответната настройка в софтуера на браузъра; ние обаче обръщаме внимание, че в този случай не всички функции на сайта могат да бъдат използвани пълноценно.

Ако не искате информацията, получена от бисквитките и вашето поведение при използване да се предоставя на Google и желаете да предотвратите обработката на тези данни от Google, можете да изтеглите и инсталирате наличния плъгин за браузър от следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

На www.google.de/intl/de/policies/, както и на https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/bg/ ще получите и допълнителна информация относно Условията за ползване и декларацията за поверителност на Google Analytics.

9.   Лог файлове на сървъра
За да оптимизирате този уеб сайт по отношение на производителността на системата, използваемостта и предоставянето на полезна информация за нашите услуги, доставчикът на уебсайта автоматично събира и съхранява информация в т.нар. лог файлове на сървъра, които вашият браузър ни предава автоматично. Това включва адреса на интернет протокола (IP адрес), настройката на браузъра и езика, операционната система, референтен URL адрес, вашия доставчик на интернет услуги и датата/часа.

10.   Промени в нашата Декларация за поверителност
Тази политика за поверителност може да бъде преразгледана от нас от време на време, за да отразим вътрешните промени и промените в приложимото право.

11.    Контакт
Ние сме на ваше разположение на посочените по-долу координати за връзка при въпроси относно защитата на личните ви данни или вашия отказ:

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5, 5700 Zell am See
Tel.: +43 (0)5 0456
dataprotection(at)hagleitner(dot)com