Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.

Сензор за нивото на консуматива

Сензор за измерване и индикация на нивото на консуматива в мобилното приложение XIBU. Непрекъснато пренасяне на информацията за нивото на консуматива с помощта на Bluetooth към мобилното приложение XIBU. Регулируем интервал от време за измерване на нивото на консуматива.

Вашето лице за контакт

Търговски представител