Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.

Бутилки

Системни бутилки и етикети за ред и безопасност

Половината от живота е редът. Със самозалепващите се етикети за нашите системни бутилки, вашият почистващ персонал може да следи количката за почистване. Етикетите на готовите за употреба почистващи разтвори от дозираща система integral 2GO са тествани от AUVA и са одобрени.

Те следват цветната система Hagleitner...

  • червено = санитарна хигиена
  • лилаво = универсална хигиена
  • зелено = хигиена в кухнята
  • Сиво = дезинфекция

... и подпомагат правилната употреба на почистващото средство с помощта на пиктограми. Етикетирането на продукта е изпълнено на 17 езика и етикетите са защитени срещу водни пръски.

Системна бутилка

refillBOTTLE 1 L
Системна бутилка
refillBOTTLE 0,5 Л
Системна бутилка

Етикет

LABEL allround 2GO
Самозалепващ етикет за системна бутилка
LABEL active 2GO
Самозалепващ етикет за системна бутилка
LABEL sanitary 2GO
Самозалепващ етикет за системна бутилка
LABEL hygienicDES 2GO
Самозалепващ етикет за системна бутилка
LABEL sanitaryDES 2GO
Самозалепващ етикет за системна бутилка

Вашето лице за контакт

Търговски представител