Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.

Обозначение

Всичко с един поглед

Какъв консуматив се намира в хигиенния дозатор? Можете да дадете тази информация на гости / посетители/служители с помощта на етикети на дозатора – опростено и елегантно. 


Етикетите могат - в зависимост от дозатора – да се поставят върху дозатора посредством държач за етикети, като коронка, или да се вмъкнат директно в отвор, предвиден в дозатора за тази цел.

 

Държач за етикет

XIBU CROWN
Държач за етикет за дозатор XIBU
XIBU CROWN DISINFECT
Държач за етикет за дозатор XIBU
XIBU CROWN Table
Държач за етикет за XIBU дозатор със стойка
XIBU CAP white
Държач на етикет
XIBU CAP disinfect
Държач на етикет

Етикет

XIBU LABEL septDES FOAMSOAP
Етикет за XIBU CROWN
XL LABEL creamSOAP PREMIUM
Етикет
XL LABEL abrasivCOLOR
Етикет
XL LABEL abrasivUNIVERSAL
Етикет
XL LABEL abrasivPOWER
Етикет
XL LABEL creamSOAP PURE
Етикет
XL LABEL septDES GEL
Етикет
XIBU LABEL careMOUSSE
Етикет за XIBU CROWN
XIBU LABEL foamSOAP
Етикет за XIBU CROWN
XIBU LABEL foamSOAP PREMIUM
Етикет за XIBU CROWN
XIBU LABEL foamSOAP PURE
Етикет за XIBU CROWN
XIBU LABEL septDES FOAM
Етикет за XIBU CROWN
XIBU LABEL septLIQUID PLUS
Етикет за XIBU CROWN
XIBU LABEL septLIQUID SENSITIVE
Етикет за XIBU CROWN
XIBU LABEL wcDISINFECT
Етикет за XIBU CROWN
XL LABEL handPROTECT PURE
Етикет
XL LABEL handCREAM PURE
Етикет
CAP LABEL septDES FOAM
Етикет за XIBU CAP
CAP LABEL septDES FOAMSOAP
Етикет за XIBU CAP
CAP LABEL careMOUSSE
Етикет за XIBU CAP
CAP LABEL creamSOAP PREMIUM
Етикет за XIBU CAP
CAP LABEL handPROTECT PURE
Етикет за XIBU CAP
CAP LABEL handCREAM PURE
Етикет за XIBU CAP
CAP LABEL septLIQUID SENS/PLUS
Етикет за XIBU CAP
CAP LABEL wcDISINFECT
Етикет за XIBU CAP

Вашето лице за контакт

Търговски представител