Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.
Loading...

STOP COVID-19

Дезинфекционни продукти по време на коронавируса

Днес дезинфекцията е по-важна от всякога. В Hagleitner ви предлагаме сертифицирано качество и системи, които:

  • действат срещу вируси с обвивка като коронавирус (COVID-19) и други микроорганизми
  • отговарят на модерните и сертифицирани хигиенни стандарти (VAH и ÖGHMP, EN стандартите, Регламента относно устойчивата употреба на биоцидите 528/2012)
  • повишават безопасността за служители, гости, пациенти и посетители
  • са разработени и произведени в Австрия

Дезинфекция на ръце

За дезинфекцията на ръце

Дезинфекцията на ръцете е най-безопасният и бърз начин за предотвратяване на предаването на потенциални патогени. Сертифицираните продукти за дезинфекция на ръце предлагат безопасност за всички - гости, клиенти, пациенти, служители.

XIBU DISINFECT hybrid
безконтактен дозатор за дезинфектант за ръце – WHITE
Loading...
septDES GEL (215 мл)
Дезинфекциращ гел за ръце
Loading...
septDES GEL (500 мл)
Вирусоциден дезинфекциращ гел за ръце
Loading...

Дезинфекция на повърхности

За повърхностна дезинфекция

Знаете ли, че патогените могат да останат живи върху повърхности в продължение на месеци? Дръжките на вратите, арматурите, работните повърхности и подовете са потенциален източник на инфекции. Следователно повърхностната дезинфекция е ефективна превантивна мярка срещу предаването на болести.

hygienicDES FORTE
Готова за употреба бърза дезинфекция
Loading...
hygienicPLUS
Готова за употреба бърза дезинфекция
Loading...
hygienic3000
Дезинфектант концентрат за разреждане
Loading...
hygienicDES PERFECT
Дезинфекциращо средство концентрат за разреждане
Loading...
hygienicDES AC
Готова за употреба бърза дезинфекция
Loading...
hup DES FORTE XL roll
Бързи дезинфекциращи кърпи с алкохол
Loading...
hup DES PLUS XL roll
Бързи дезинфекциращи кърпи без алкохол
Loading...

Услуги по темата коронавирус

Download Disinfection Guide

Хотелиерство и ресторантьорство

След ограниченията във връзка с коронавируса сте изправени пред предизвикателството отново да дефинирате хигиенните мерки във Вашия хотел. Предизвикателството, пред което сте изправени, е да осъзнаете опасността от възможността за предаване на инфекцията и да минимизирате риска чрез целенасочени мерки за дезинфекция.

Това ръководство за предпазване от коронавирус дава насоки и показва на какво трябва да се обърне внимание.

 

Изтегляне

Дезинфекция на ръцете – безопасност по всяко време!

Ще намерите преглед на нашите стационарни и мобилни дозатори за дезинфекциращо средство, включително съответните консумативи в тази папка за дезинфекциращи средства за ръце. В допълнение към модерния дизайн, нашите дозатори предлагат максимална удобство за потребителя и много дигитални функции.

Изтеглете папката на тема дезинфекция на ръце.

Знакът за качество на Hagleitner

disinfectionCERTIFICATE

С disinfectionCERTIFICATE от Hagleitner удостоверявате, че във вашата компания се използват ефективни и сертифицирани дезинфекциращи продукти. Този знак за качество на Hagleitner подчертава отговорността и показва както на гостите, така и на институциите, че заедно допринасяме за поддържане на здравето на гостите и персонала Ви. 

За повече информация, моля свържете се с вашия Търговски представител.

Вашето лице за контакт

Търговски представител