Panoge
Izdelki
 
Stik
Stik
Jezik / Država
Izberite drugo državo za ogled vsebine in nakupovanje za svojo lokacijo.
Loading...

Izjava o varstvu podatkov

Hagleitner Hygiene International GmbH

1.    Uvod
Varstvo vaše zasebnosti je za nas pomembno. Pri uporabi in obdelavi vaših osebnih podatkov ("OP") upoštevamo veljavni zakon o varstvu podatkov. S to izjavo vas obveščamo o načinu, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih obdelujemo ob vašem obisku našega spletnega mesta, vaši uporabi naših storitev v spletni trgovini in uporabi orodij Hagleitner senseManagement Tools, ter o vaših pravicah. Ta izjava o varstvu podatkov je namenjena obiskovalcem in uporabnikom našega spletnega mesta in naše spletne trgovine ter uporabnikom orodij Hagleitner senseManagement Tools.

Nekateri izrazi v tej izjavi izhajajo iz evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov ("SUVP") in imajo naslednji pomen:

Osebni podatki ("OP") so podatki, ki jih je mogoče povezati z določeno osebo ali ki neposredno ali posredno omogočajo identifikacijo fizične osebe.

Oseba, ki jo to zadeva, je vsaka fizična oseba, čigar osebni podatki se obdelujejo.

Obdelava podatkov je vsako ravnanje z osebnimi podatki, začenši s poizvedbo, nato urejanjem, spreminjanjem, vrednotenjem, poizvedovanjem, prenosom in shranjevanjem ter brisanjem.

2.     Zahtevane informacije
2.1    Vrste podatkov
(a)    Spletna trgovina

Da bi lahko za vas ustvarili račun stranke, potrebujemo ime podjetja, e-poštni naslov, naslov plačnika ter naslov prejemnika, če se naslova razlikujeta. Pri registraciji je treba navesti tudi kontaktno osebo, ki skrbi za naročila za vaše podjetje. Da bi v nadaljevanju lahko izvedli postopek naročanja in dostave, za navedeno kontaktno osebo potrebujemo naslednje osebne podatke:

 • Nagovor
 • Ime (izbirno)
 • Priimek
 • Datum rojstva
 • E-poštni naslov
 • Telefonska številka (izbirno)
 • Uporabniško ime
 • Geslo

Po uspešni registraciji je mogoče kontaktno osebo obdelati prek točke menija »Obdelava kontaktne osebe« in dopolniti pomembne podatke, kot je npr. funkcija v podjetju (glavni odločevalec itd.). Prek te točke je mogoče tudi dodati ali izbrisati druge kontaktne osebe.

(b)    XIBU Designer
Za obdelavo vašega naročila potrebujemo naziv podjetja, e-poštni naslov, naslov za račun ter po potrebi naslov za dostavo in identifikacijsko številko za DDV. V primeru samostojnega podjetnika gre lahko v določenih okoliščinah za osebne podatke. Med postopkom naročila je potrebno navesti tudi osebo za stik, da se dostava lahko izvede. Od navedene osebe za stik so pridobljeni naslednji osebni podatki:

 • nagovor
 • ime
 • priimek
 • e-poštni naslov

(c)    Spletno mesto
Za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta ne obdelujemo vaših osebnih podatkov. Obdelujejo se samo podatki, ki ne omogočajo osebne identifikacije fizične osebe (anonimni podatki). Informacije se pri nas statistično vrednotijo in uporabljajo za izboljšanje funkcionalnosti potekov na spletnem mestu. Podrobnejša pojasnila o piškotkih, ki jih uporabljamo, in našem programu spremljanja spletne uporabe, so podana v točkah 6 in 8.

(d)    Orodje Hagleitner senseManagement ("HsM") Tool
Za primer, da želite uporabljati naše orodje HsM Tool (http://hsmbasic.hagleitner.com in http://hsmplus.hagleitner.com), npr. za pregled ravni napolnjenosti dozirnikov XIBU, ki jih uporabljate, se v postopku vaše registracije na spletnem mestu orodja zbirajo naslednji osebni podatki:

 • ime uporabnika;
 • priimek uporabnika;
 • uporabniško ime;
 • e-poštni naslov;
 • telefonska številka;
 • mobilna telefonska številka;


(e)    Aplikacija Hagleitner integral 4PLUS
Če želite uporabljati našo aplikacijo integral 4PLUS (https://www.hagleitner.com/si/prenosi/prenos-aplikacije/), ki deluje v kombinaciji s sistemom podajalnikov integral 4PLUS, npr. za pridobivanje napotkov prek svojega pametnega telefona, kadar morate naročiti čistilo ali izpiralo, ali ko želite izvesti servisno vzdrževanje, se pri nas v postopku vaše registracije za aplikacijo integral 4PLUS zbirajo naslednji osebni podatki:

 • Ime uporabnika
 • Priimek uporabnika
 • E-poštni naslov
 • Geslo, ki ga izbere uporabnik
 • Številka stranke
 • Naslov

(f)    Aplikacija Hagleitner scanME
Če želite uporabljati našo aplikacijo scanME (https://www.hagleitner.com/si/prenosi/prenos-aplikacije/), da bi z njo npr. prek preprostega optičnega branja črtne kode oz. kode QR pridobili podrobnejše informacije, varnostne napotke ali koristne nasvete za uporabo o enem od naših izdelkov, v postopku registracije za aplikacijo scanME zbiramo naslednje osebne podatke:

 • Ime uporabnika
 • Priimek uporabnika
 • E-poštni naslov
 • Geslo, ki ga izbere uporabnik
 • Številka stranke
 • Naslov

(g) Aplikacija Hagleitner360
Če želite uporabljati našo aplikacijo Hagleitner360 (https://www.hagleitner.com/si/prenosi/prenos-aplikacije/), ki deluje v kombinaciji s sistemom podajalnikov XIBU za umivalnico, npr. za pridobivanje napotkov prek svojega pametnega telefona, kadar je potrebna menjava polnila ali energyBOX, ali ko želite izvesti servisno vzdrževanje, se pri nas v postopku vaše registracije za aplikacijo Hagleitner360 zbirajo naslednji osebni podatki:

 •     Ime uporabnika
 •     Priimek uporabnika
 •     E-poštni naslov
 •     Geslo, ki ga izbere uporabnik
 •     Številka stranke

2.2    Namen obdelave podatkov.
(a)    Spletna trgovina

Osebni podatki, ki jih navedete pri registraciji, se uporabijo za obdelavo in izvedbo poslanega naročila. Dostava naročenega blaga zahteva osebne podatke, kot sta ime in naslov, zato je obdelava teh podatkov ključna za ustrezno izpolnitev pogodbe. Navedeni osebni podatki se obdelujejo izključno in samo v okviru, ki ga določajo zakonska načela obdelave podatkov.

Vaša telefonska številka in e-poštni naslov se obdelujeta za namen posvetovanj in potrditev v povezavi s posameznimi naročili in izvedbo dostave ter z vašo privolitvijo za gospodarski namen in predstavitev novejših in obstoječih izdelkov v ponudbi Hagleitner Hygiene International.

Po opravljeni registraciji pridobite osebni dostop do svojega uporabniškega računa, ki je zaščiten z geslom, ki ga sami določite. Nato lahko uredite in upravljate svoje osebne podatke v tem računu stranke.

(b)    XIBU Designer
Osebni podatki, ki jih navedete pri registraciji, se uporabijo za obdelavo in izvedbo poslanega naročila. Dostava naročenega blaga zahteva osebne podatke, kot sta ime in naslov, zato je obdelava teh podatkov ključna za ustrezno izpolnitev pogodbe. Navedeni osebni podatki se obdelujejo izključno in samo v okviru, ki ga določajo zakonska načela obdelave podatkov.

Vaš e-poštni naslov se obdeluje za namene nadaljnjih vprašanj in potrditev z zvezi s prejetim naročilom s strani družbe Hagleitner Hygiene International GmbH in se za nadaljnjo obdelavo posreduje hčerinskemu podjetju družbe Hagleitner Hygiene (npr. Hagleitner Hygiene Österreich GmbH), ki je pristojno za vas.

(c)    Hagleitner senseManagement
Osebni podatki, ki jih navedete pri registraciji, se uporabljajo za to, da vam in vašim strokovnjakom za čiščenje omogočijo uporabo programske opreme ter za optimiziranje vaših poslovnih procesov.

(d)    Aplikacija Hagleitner integral 4PLUS ("aplikacija integral 4PLUS")
Osebni podatki, ki jih navedete pri registraciji, se uporabljajo za to, da vam in vašim sodelavcem omogočijo uporabo aplikacije integral 4PLUS ter za optimiziranje vaših poslovnih procesov.

Če z uporabo aplikacije integral 4PLUS oddate naročilo, za dostavo naročenega blaga potrebujemo vaše osebne podatke. Obdelava teh podatkov je nujna za ustrezno izpolnitev pogodbe. Navedeni osebni podatki se obdelujejo izključno in samo v okviru, ki ga določajo zakonska načela obdelave podatkov.

Po opravljeni registraciji pridobite osebni dostop do svojega uporabniškega računa, ki je zaščiten z geslom, ki ga sami določite. Nato lahko uredite in upravljate svoje osebne podatke v tem računu.

Če aplikacije integral 4PLUS ne želite več uporabljati, imate v vsakem trenutku možnost odjave neposredno v aplikaciji prek naslednjega naslova in izbris svojega računa za aplikacijo: https://www.hagleitner.com/at/datenschutzerklaerung/#app-opt-out.

(e)    Aplikacija Hagleitner scanME
Osebni podatki, ki jih navedete pri registraciji, se uporabljajo za to, da vam in vašim sodelavcem omogočijo uporabo aplikacije scanME ter za optimiziranje vaših poslovnih procesov.

Če z uporabo aplikacije scanME oddate naročilo, za dostavo naročenega blaga potrebujemo vaše osebne podatke. Obdelava teh podatkov je nujna za ustrezno izpolnitev pogodbe. Navedeni osebni podatki se obdelujejo izključno in samo v okviru, ki ga določajo zakonska načela obdelave podatkov.

Po opravljeni registraciji pridobite osebni dostop do svojega uporabniškega računa, ki je zaščiten z geslom, ki ga sami določite. Nato lahko uredite in upravljate svoje osebne podatke v tem računu.

Če aplikacije integral 4PLUS ne želite več uporabljati, imate v vsakem trenutku možnost odjave neposredno v aplikaciji prek naslednjega naslova in izbris svojega računa za aplikacijo: https://www.hagleitner.com/si/varstvo-podatkov/#app-opt-out.

2.3    Zakonska podlaga (dovoljenje za uporabo)
Za obdelavo osebnih podatkov pri registraciji in postopkih naročanja v spletni trgovini ter pri registraciji in uporabi orodij Hagleitner senseManagement Tools je dovoljenje za uporabo dano z običajno pogodbo (točka b 1. odstavka 6. člena SUVP).

Za obdelavo osebnih podatkov v okviru pošiljanja glasila je kot dovoljenje za uporabo po potrebi podana vaša izjava o privolitvi (točka a 1. odstavka 6. člena SUVP).

2.4    Čas shranjevanja
Osebnih podatkov ne shranjujemo dlje kot je potrebno za izpolnitev naših pogodbenih oz. zakonskih obveznosti in kolikor je potrebno oziroma dopustno za odvrnitev morebitnih zahtevkov za prevzem odgovornosti ali druge opravičilne razloge.

3.    Pravice oseb, ki jih to zadeva
3.1   Informiranje

Pravico imate zahtevati potrditev o tem, ali in v kakšnem obsegu se vaši osebni podatki obdelujejo.

3.2    Popravek
Če so vaši osebni podatki, ki jih obdelamo, nepopolni ali napačni, lahko kadar koli zahtevate njihov popravek ali dopolnitev. Obstaja tudi možnost dostopa do osebnih podatkov navedene kontaktne osebe v vašem uporabniškem računu v spletni trgovini, da jih lahko popravite ali izbrišete. Poleg tega lahko kadar koli zahtevate zaprtje svojega uporabniškega računa (podatki za stik so navedeni v točki 11).

3.3    Brisanje
Če je namen zbiranja vaših podatkov prenehal, obdelava nezakonito ali nesorazmerno ovira vaše zakonite interese ali se obdelava podatkov opira na vašo privolitev, ki ste jo preklicali, lahko kadar koli zahtevate izbris svojih osebnih podatkov. Pri tem je treba upoštevati, da lahko obstajajo drugi razlogi, ki morda preprečujejo takojšnji izbris vaših osebnih podatkov, npr. zakonske obveznosti shranjevanja podatkov ali uveljavljanje zakonskih pravic itd.

3.4    Omejitev obdelave podatkov
Zahtevate lahko omejitev obdelave, če je pravilnost podatkov sporna, obdelava podatkov nezakonita, če podatki niso več potrebni za odobreni namen ali je bil podan ugovor zoper obdelavo podatkov.

3.5    Ugovor
Če vaše podatke obdelujemo za namen izvajanja nalog, ki so v javnem interesu, ali če se pri obdelavi sklicujemo na nujnost varstva naših zakonitih interesov, lahko zoper takšno obdelavo podatkov ugovarjate, če obstaja prevladujoči zaščitni interes za vaše osebne podatke. Pošiljanje oglasnega gradiva lahko kadar koli in brez navedbe razlogov prekličete.

3.6    Preklic
Pravico imate preklicati podano privolitev za obdelavo, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem.

3.7    Prenosljivost podatkov
Pravico imate zahtevati, da vam predložimo vaše osebne podatke, ki ste jih pripravili, v običajni, strukturirani obliki, ki je strojno berljiva, če podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali za izpolnitev pogodbe in se obdelava izvaja s samodejnimi postopki.

3.8    Pravica do pritožbe pri nadzornem organu
V primeru kršenja pravic do varstva podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri avstrijskem organu za varstvo podatkov.

4.    Varnost podatkov
Za zaščito vaših osebnih podatkov smo izvedli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe (npr. šifriranje HTTPS našega spletnega mesta, certifikat SSL za naše spletno mesto), ki ščitijo vaše podatke, med drugim pred izgubo, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom. Uvedeni ukrepi se redno preverjajo in nenehno prilagajajo stanju tehnike. Če pride do kršitve varstva vaših podatkov, ki bi lahko povzročila visoko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem takoj obvestili.

Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za razkritje informacij zaradi napak pri prenosu podatkov, ki jih nismo povzročili mi, in/ali nepooblaščenega dostopa tretjih oseb (npr. v primeru kraje e-poštnega naslova ali telefona, prestrezanja faksa ipd.).

5.     Prenos osebnih podatkov tretjim osebam
5.1   Postopek naročanja v spletni trgovini
Za izpolnitev vašega naročila je morda potrebno, da vaše osebne podatke posredujemo tudi tretjim osebam (npr. izvajalcu storitev informacijske tehnologije, ponudniku plačilnih storitev, davčnemu svetovalcu, ponudniku storitev v oblaku, bankam, izterjevalni agenciji, odvetniku, revizorjem, ponudnikom spletnih storitev in drugim ponudnikom storitev, ki jih uporabljamo za izvajanje naših dejavnosti in katerim zagotavljamo podatke). Posredovanje vaših osebnih podatkov poteka izključno na podlagi veljavnega zakona o varstvu podatkov, posebej zaradi izpolnitve našega naročila, ali na podlagi vaše predhodne privolitve.

5.2    Postopek naročila v XIBU Designer
Za izpolnitev vašega naročila je morda potrebno, da vaše osebne podatke posredujemo tudi tretjim osebam (npr. hčerinskemu podjetju družbe Hagleitner Hygiene International GmbH, izvajalcu storitev informacijske tehnologije, ponudniku plačilnih storitev, davčnemu svetovalcu, ponudniku storitev v oblaku, bankam, izterjevalni agenciji, odvetniku, revizorjem, ponudnikom spletnih mest in drugim ponudnikom storitev, ki jih uporabljamo za izvajanje naših dejavnosti in katerim zagotavljamo podatke). Posredovanje vaših osebnih podatkov poteka izključno na podlagi veljavnega zakona o varstvu podatkov, posebej zaradi izpolnitve našega naročila, ali na podlagi vaše predhodne privolitve.

5.3    Uporaba opreme Hagleitner senseManagement
Osebni podatki, zbrani v postopku registracije za Hagleitner senseManagement, se za shranjevanje, arhiviranje in ponovno uporabo posredujejo našemu ponudniku storitev v oblaku s sedežem v Nemčiji. Posredovanje vaših osebnih podatkov poteka izključno na podlagi veljavnega zakona o varstvu podatkov, zlasti zaradi izpolnitve licenčne pogodbe, predhodno sklenjene z vami, o uporabi programske opreme.

5.4    Nekateri od zgoraj navedenih prejemnikov vaših osebnih podatkov so izven vaše države ali tam obdelujejo vaše osebne podatke. Raven varstva podatkov v državah izven EU in EGS v nekaterih primerih ni enaka ravni v Avstriji. Osebne podatke prenašamo samo v države, za katere je Komisija EU presodila, da nudijo zadostno raven varstva podatkov, v nasprotnem primeru si z ustreznimi ukrepi prizadevamo zagotoviti, da imajo vsi prejemniki ustrezno raven varstva podatkov.

5.5    Uporaba aplikacije Hagleitner integral 4PLUS
Za zagotavljanje uporabe aplikacije integral 4PLUS in za nenehno izboljševanje se osebni podatki, pridobljeni med registracijo, posredujejo našemu ponudniku razvojnih storitev za aplikacijo s sedežem na Dunaju, Avstrija. Vaši osebni podatki se posredujejo samo na podlagi veljavne pravice do varstva osebnih podatkov.

5.6    Uporaba aplikacije Hagleitner scanME
Za zagotavljanje uporabe aplikacije scanME in za nenehno izboljševanje se osebni podatki, pridobljeni med registracijo, posredujejo našemu ponudniku razvojnih storitev za aplikacijo s sedežem na Dunaju, Avstrija. Vaši osebni podatki se posredujejo samo na podlagi veljavne pravice do varstva osebnih podatkov.

6.    Piškotki
Na spletnem mestu uporabljamo za našo spletno trgovino tako imenovane »piškotke«, da zagotovimo atraktivnost obiska našega spletnega mesta in omogočimo uporabo nekaterih funkcij. To so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo v vaši napravi s pomočjo brskalnika.
Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, se po koncu seje brskalnika znova izbriše s trdega diska (sejni piškotki). Drugi piškotki ostanejo v vašem računalniku in nam omogočajo, da ob naslednjem obisku našega spletnega mesta prepoznamo vaš računalnik (trajni piškotki). Tako vam, na primer, ni treba vedno znova vnesti uporabniškega imena in gesla ob vsakem novem naročilu.
Med sejnimi piškotki, ki jih uporabljamo, sta npr. »PHPSESSID« (ta piškotek npr. preprečuje, da se podatki obrazca pri prijavi pomotoma pošljejo dvakrat in da jih pošlje morebitni napadalec) in »fe_typo_user««. Ta obdelava podatkov je namenjena preprostejšemu nakupovanju in poznejši obdelavi pogodbe.
Če ne želite prejeti teh informacij prek piškotkov, lahko v nastavitvah brskalnika izberete, da vas opozori na sejne piškotke in da se lahko za vsak posamezni primer odločite, ali jih želite omogočiti.
Opozarjamo, da bo v primeru onemogočenih piškotkov delovanje našega spletnega mesta omejeno.

7.    Glasilo
Če se prek našega spletnega mesta prijavite za prejemanje našega glasila, obdelujemo vaše ime in vaš e-poštni naslov. Obdelava teh podatkov poteka za namen reklamne predstavitve novih izdelkov iz naše ponudbe ali izdelkov in blaga, posebej primernih za vas.
Ko se prijavite za prejemanje glasila, prejmete potrditveno e-pošto. Povezavo za aktiviranje v e-pošti je treba klikniti ali kopirati v brskalnik in odpreti. Z aktiviranjem/odpiranjem povezave potrdite svojo registracijo za prejemanje našega glasila.

Da bi vam pripravili kar se da zanimivo glasilo, se vaši osebni podatki prenesejo podjetju Hagleitner Hygiene International GmbH, s sedežem v kraju Zell am See (Avstrija) za namen centralne izdelave in razpošiljanja glasil, ter ponudniku storitev trženja po e-pošti SC-Networks GmbH, s sedežem v kraju Starnberg (Nemčija), za namen elektronskega pošiljanja oglasnih informacij strankam in povpraševalcem podjetja Hagleitner.

Da bi lahko redno optimizirali pošiljanje našega glasila, uporabljamo funkcijo sledenja (npr.: Kako pogosto se glasilo odpre in kdo ga klikne? Komu je glasilo dostavljeno? Kako pogosto in kdo odpoveduje glasilo? itd.) na našem spletnem mestu.
Naročeno prejemanje glasila lahko kadar koli prekličete. Svoj preklic pošljite na naslednji e-poštni naslov: newsletterslovenia@hagleitner.si. Takoj bomo izbrisali vaše podatke v povezavi s pošiljanjem glasila.

8.    Spletna analitika
Da bi lahko bolje statistično ocenili obiskovalce spletnega mesta, uporabljamo storitev Google Analytics.

Uporabljamo Google Analytics, spletno analitično storitev družbe Google Inc. ("Google"). Google Analytics uporablja tako imenovane piškotke; kot je opisano v 6. točki, so to besedilne datoteke, ki se shranijo v vašem računalniku in omogočajo uporabo spletnega mesta. Informacije, ki jih ustvari piškotek, zbrane o vas, se običajno prenesejo v strežnik Google v ZDA in shranijo tam. Toda če se na spletnem mestu aktivira anonimiziranje naslova IP, bo družba Google v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Evropskega gospodarskega prostora predhodno skrajšala vaš naslov IP. Samo v izjemnih primerih se strežniku Google pošlje poln naslov IP v ZDA in tam skrajša. Anonimiziranje naslova IP je na spletnem mestu aktivno. Google v našem imenu uporablja te informacije za oceno vašega obnašanja pri uporabi našega spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnosti spletnega mesta in da nam zagotovi druge storitve v povezavi z dejavnostjo na spletnem mestu in uporabo interneta. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik prenese storitvi Google Analytics, se ne povezuje z drugimi podatki, ki jih Google morda ima o vas.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo v programski opremi svojega brskalnika; opozarjamo, da v tem primeru morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij spletnega mesta.

Če ne želite, da se informacije, pridobljene s piškotkom, in vaše obnašanje pri uporabi prenesejo družbi Google in želite družbi Google onemogočiti obdelavo teh podatkov, lahko prenesete in namestite vtičnik, ki je na voljo prek naslednje povezave: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Na naslovu https://policies.google.com/?hl=si&gl=de in https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ so na voljo podrobnejše informacije o pogojih uporabe in varstvu podatkov za storitev Google Analytics.

9.    Strežniške dnevniške datoteke
Za optimiziranje tega spletnega mesta v smislu delovanja sistema, prijaznosti uporabnikom in zagotavljanja koristnih informacij o naših storitvah ponudnik spletnega mesta samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih dnevniških datotekah, ki jih vaš brskalnik samodejno prenese nam. V to so zajeti vaš naslov internetnega protokola (naslov IP), brskalnik in nastavitev jezika, operacijski sistem, naslov URL, s katerega ste prišli, vaš ponudnik internetnih storitev in datum/čas.

10.    Spremembe našega pravilnika o zasebnosti
Ta pravilnik o zasebnosti bomo po potrebi občasno predelali, da vključimo notranje spremembe in spremembe zadevnih zakonov.

11.    Stik
Za vprašanja o zasebnosti ali vašem preklicu smo vam na voljo na spodaj navedenih kontaktih:

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5, 5700 Zell am See
Tel.: +43 (0)5 0456
dataprotection(at)hagleitner(dot)com