Djelatnosti
Proizvodi
 
Kontakt
Kontakt
Jezik / zemlja
Izaberite drugu zemlju kako bi pogledali i kupili sadržaje prema vašem mjestu stanovanja.
Loading...

Izjava o zaštiti podataka

Hagleitner Hygiene International GmbH

1.       Uvod
Važna nam je zaštita Vaše privatnosti. Kod uporabe i obrade osobnih podataka ("OP") pridržavamo se zakona o zaštiti podataka. Ovom izjavom informiramo Vas o načinu, obimu i svrsi obrade osobnih podataka prilikom posjete našoj internetskoj stranici, korištenju našim uslugama u internetskoj trgovini te uporabi alata Hagleitner senseManagement, te o pravima koja imate kao obuhvaćena osoba. Ova izjava o zaštiti podataka usmjerena je na posjetitelje i korisnike naše internetske stranice i naše internetske trgovine te korisnike alata Hagleitner senseManagement.

Određeni izrazi korišteni u okviru ove Izjave potječu iz Osnovne uredbe o zaštiti podataka ("OUZP") Europske unije te imaju sljedeće značenje:

Osobni podaci ("OP") su informacije koje se mogu povezati s identificiranom ili fizičkom osobom koju se može izravno ili neizravno identificirati.

Obuhvaćena osoba je svaka fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju.

Obrada podataka je svako rukovanje osobnim podacima, a obuhvaća njihovo prikupljanje, raspodjelu, promjenu, analizu, provjere, prijenos, spremanje i brisanje.

2.       Obveze povezane s informacijama
2.1     Vrste podataka
(a)      Internetska trgovina

Kako bi se za Vas mogao otvoriti korisnički račun, potreban nam je točan naziv tvrtke, adresa e-pošte, adresa za slanje računa te po potrebi dodatna adresa isporuke. U sklopu registracije potrebno je navesti podatke osobe za kontakt, koja obavlja narudžbe u ime Vaše tvrtke. Da bi se potom mogli provesti postupak naručivanja i dostave, od navedene osobe za kontakt prikupljamo sljedeće osobne podatke:

 • Oslovljavanje
 • Ime (nije obvezno)
 • Prezime
 • Datum rođenja
 • Adresa e-pošte
 • Telefonski broj (nije obvezno)
 • Korisničko ime
 • Lozinka

Nakon izvršene registracije, osoba za kontakt može biti obrađena preko stavke izbornika „Obrada osobe za kontakt“ te se mogu nadopuniti važni podaci, npr. pozicija u tvrtki (glavni donositelj odluka i sl.). Dodatne osobe za kontakt mogu se dodati ili izbrisati preko ove stavke.

(b)      XIBU Designer
Za obradu Vaše narudžbe potrebni su nam naziv tvrtke, adresa e-pošte, adresa za naplatu i, ako je primjenljivo, druga adresa za dostavu i identifikacijski broj obveznika PDV-a. U slučaju samostalnog poduzetnika, to može uključivati ​​osobne podatke. Tijekom procesa narudžbe potrebno je navesti i osobu za kontakt kako bi se mogla izvršiti isporuka. Od navedene kontakt osobe prikupljaju se sljedeći osobni podaci: 

 • Način oslovljavanja
 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte

(c)      Internetska stranica
Nećemo obrađivati osobne podatke da bismo analizirali Vaš način korištenja našom internetskom stranicom. Obradit će se jedino oni podaci, kojima se ne može identificirati fizička osoba ("anonimni podaci"). Informacije ćemo samo statistički analizirati i koristiti za poboljšanje funkcionalnosti procesa na internetskoj stranici. Više informacija o kolačićima kojima se koristimo i našem programu za internetsko praćenje pronađite u točkama 6. i 8.

(d)      Alat Hagleitner senseManagement ("HsM")
Želite li upotrebljavati naš HsM alat (http://hsmbasic.hagleitner.com i http://hsmplus.hagleitner.com), primjerice da biste imali pregled napunjenosti XIBU dozatora kojim se koristite, u okviru Vaše registracije na internetskoj adresi alata prikupit ćemo sljedeće osobne podatke:

 • Ime korisnika
 • Prezime korisnika
 • Korisničko ime
 • Adresa e-pošte
 • Telefonski broj
 • Broj mobilnog telefona

(e)      Aplikacija Hagleitner integral 4PLUS
Ako želite koristiti našu aplikaciju integral 4PLUS (https://www.hagleitner.com/hr/preuzimanja/preuzimanje-aplikacije/), koja funkcionira u kombinaciji s sustavom dozatora integral 4PLUS kako biste primali obavijesti na pametnom telefonu kada treba naručiti dodatnu količinu deterdženta ili sjajila, ili kada treba izvršiti servisne radove, prilikom vaše registracije za aplikaciju integral 4PLUS prikupit ćemo vaše osobne podatke:

 • Ime korisnika
 • Prezime korisnika
 • Adresa e-pošte
 • Ssamostalno odabrana lozinka
 • Broj klijenta
 • Adresa

(f)      Aplikacija Hagleitner scanME
Ako želite koristiti našu aplikaciju scanME (https://www.hagleitner.com/hr/preuzimanja/preuzimanje-aplikacije/), kako biste jednostavnim skeniranjem crtičnog ili QR-koda primili više informacija, sigurnosne napomene ili korisne savjete za primjenu nekog našeg proizvoda, prilikom vaše registracije za aplikaciju scanME prikupit ćemo vaše osobne podatke:

 • Ime korisnika
 • Prezime korisnika
 • Adresa e-pošte
 • Samostalno odabrana lozinka
 • Broj klijenta
 • Adresa

(g) Aplikacija Hagleitner360
Ako želite upotrebljavati našu aplikaciju Hagleitner360 (https://www.hagleitner.com/hr/preuzimanja/preuzimanje-aplikacije/) koja funkcionira u kombinaciji sa sustavom dozatora XIBU za toaletni prostor kako biste, primjerice, primali obavijesti na pametnom telefonu o tome kada treba naručiti dodatno punjenje ili zamijeniti energyBox, ili kada treba izvršiti servisne radove, prilikom vaše registracije za aplikaciju Hagleitner360 prikupit ćemo vaše sljedeće osobne podatke:

Ime korisnika
Prezime korisnika
Adresa e-pošte
Vlastita lozinka
Broj klijenta

2.2     Svrha obrade podataka
(a)      Internetska trgovina
Vaši osobni podaci koje ste unijeli prilikom registracije bit će korišteni za obradu i provedbu poslane narudžbe. Budući da su kod isporuke narudžbe potrebni osobni podaci poput imena i adrese, za pravilnu provedbu ugovornih obveza neizostavna je obrada tih podataka. Navedeni osobni podaci isključivo će se obrađivati u mjeri koja je definirana zakonskim odredbama povezanima s obradom podataka.

Vaš telefonski broj i adresa e-pošte koristit će se kod povratnih informacija, potvrda o primljenim narudžbama te izvršene dostave uz Vaš pristanak u svrhe promidžbe i prezentacije novih i postojećih proizvoda tvrtke Hagleitner Hygiene International.

Nakon izvršene registracije, primit ćete pravo na osobni pristup Vašem korisničkom računu, koji je zaštićen lozinkom koju sami odabirete. Potom ćete u tom korisničkom računu moći obrađivati i upravljati Vašim osobnim podacima.

(b)      XIBU Designer
Vaši osobni podaci koje ste unijeli prilikom registracije bit će korišteni za obradu i provedbu poslane narudžbe. Budući da su kod isporuke narudžbe potrebni osobni podaci poput imena i adrese, za pravilnu provedbu ugovornih obveza neizostavna je obrada tih podataka. Navedeni osobni podaci isključivo će se obrađivati u mjeri koja je definirana zakonskim odredbama povezanima s obradom podataka.

Hagleitner Hygiene International GmbH će obrađivati vašu adresu e-pošte u svrhu upita i potvrda u vezi s primljenom narudžbom i prosljeđivati podružnici Hagleitner Hygiene koja je odgovorna za vas (npr. Hagleitner Hygiene Österreich GmbH) za daljnju obradu.

(c)      Hagleitner senseManagement
Primjenom osobnih podataka koje ste naveli kod registracije omogućit će uporaba softvera Vama i Vašem stručnom osoblju koje obavlja čišćenje te optimalno izvođenje Vaših poslovnih procesa.

(d)    Aplikacija Hagleitner integral 4PLUS ("aplikacija integral 4PLUS")
Primjenom osobnih podataka koje ste naveli kod registracije omogućit će se uporaba aplikacije integral 4PLUS Vama i Vašem osoblju koje obavlja čišćenje te optimalno izvođenje Vaših poslovnih procesa.

Ako tijekom uporabe aplikacije integral 4PLUS pokrenete narudžbu, za isporuku narudžbe potrebni su nam vaši osobni podaci. Stoga je obrada tih podataka neizostavna za pravilno ispunjavanje naših ugovornih obveza. Navedeni osobni podaci isključivo će se obrađivati u mjeri koja je definirana zakonskim odredbama povezanima s obradom podataka.

Nakon izvršene registracije, primit ćete pravo na osobni pristup Vašem korisničkom računu, koji je zaštićen lozinkom koju sami odabirete. Potom ćete na tom korisničkom računu moći obrađivati i upravljati svojim osobnim podacima.

Ako više ne želite upotrebljavati aplikaciju integral 4PLUS, uvijek se možete odjaviti izravno u aplikaciji na sljedećoj poveznici i izbrisati svoj račun za aplikaciju: https://www.hagleitner.com/hr/zastita-podataka/#app-opt-out.

(e)    Aplikacija Hagleitner scanME
Primjenom osobnih podataka koje ste naveli kod registracije omogućit će se uporaba aplikacije scanME Vama i Vašem osoblju koje obavlja čišćenje te optimalno izvođenje Vaših poslovnih procesa.

Ako tijekom uporabe aplikacije scanME pokrenete narudžbu, za isporuku narudžbe potrebni su nam vaši osobni podaci. Stoga je obrada tih podataka neizostavna za pravilno ispunjavanje naših ugovornih obveza. Navedeni osobni podaci isključivo će se obrađivati u mjeri koja je definirana zakonskim odredbama povezanima s obradom podataka.

Nakon izvršene registracije, primit ćete pravo na osobni pristup Vašem korisničkom računu, koji je zaštićen lozinkom koju sami odabirete. Potom ćete na tom korisničkom računu moći obrađivati i upravljati svojim osobnim podacima.

Ako više ne želite upotrebljavati aplikaciju scanME, uvijek se možete odjaviti izravno u aplikaciji na sljedećoj poveznici i izbrisati svoj račun za aplikaciju: https://www.hagleitner.com/hr/zastita-podataka/#app-opt-out.

2.3     Pravni temelj (zakonsko odobrenje)
Za obradu osobnih podataka u okviru registracije i postupka narudžbe u internetskoj trgovini te u sklopu registracije i korištenja Hagleitner senseManagement alata dostupno je zakonsko odobrenje za odgovarajuće ispunjavanje ugovora (čl. 6 odl. 1 st. b OUZP-a).

Za obradu osobnih podataka u okviru slanja e-biltena kao zakonsko odobrenje po potrebi je dostupna Vaša privola (čl. 6 odl. 1 st. a OUZP-a).

2.4     Trajanje pohrane
Osobne podatke nećemo držati pohranjene dulje nego je to potrebno ili dozvoljeno da bismo ispunili naše ugovorne ili zakonske obveze te da bismo odbacili sve zahtjeve za primjenu jamstva ili zbog nekog drugog zakonitog opravdanog razloga.

3.       Prava obuhvaćene osobe
3.1     Informiranost

Imate pravo zatražiti potvrdu toga obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojem obimu.

3.2     Ispravka
Ako su Vaši podaci koje obrađujemo nepotpuni ili netočni, u svakom trenutku možete zatražiti njihovu ispravku ili dodavanje informacija. Osim toga, možete pristupiti osobnim podacima navedene osobe za kontakt na Vašem korisničkom računu na internetskoj trgovini te ih sami ispraviti i izbrisati. Također možete u svakom trenutku zatražiti zatvaranje Vašeg korisničkog računa (podaci za kontakt navode se pod točkom 11.).

3.3     Brisanje
Možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka ako je ispunjena svrha zbog koje su bili prikupljeni, u slučaju nezakonite obrade, ako se obradom previše zadire u Vaše interese ili se obrada podataka temelji na Vašoj privoli koju ste povukli. Pritom treba uzeti u obzir to da mogu biti prisutni dodatni razlozi koji mogu onemogućiti hitno brisanje osobnih podataka, odnosno zakonske obveze pohrane ili ostvarivanje zakonskih prava, itd.

3.4     Ograničenje obrade podataka
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade u slučaju sumnje na točnost podataka, zakonitost obrade podataka, ako više nisu potrebni podaci za dozvoljenu svrhu ili ako se uputi prigovor na obradu podataka.

3.5     Prigovor
Ako Vaše podatke obrađujemo radi realizacije zadataka koji služe javnom interesu ili ako se pri obradi pozivamo na neophodnost podataka radi realizacije naših opravdanih interesa, možete uputiti prigovor na takvu obradu podataka ako postoji prevladavajući interes zaštite Vaših osobnih podataka. Na slanje reklamnog materijala možete u svakom trenutku uputiti prigovor, bez navođenja razloga.

3.6     Opoziv
Imate pravo opozvati prethodno danu privolu za obradu podataka, pri čemu opoziv neće utjecati na zakonitost obrade koja je bila provedena prije opoziva.

3.7     Prijenos podataka
Imate pravo od nas zahtijevati da Vam osobne podatke koje ste nam pružili omogućimo u strukturiranom, standardnom i strojno čitljivom formatu, kada god obrađujemo podatke na temelju Vašeg odobrenja ili radi ispunjavanja ugovora te ako se obrada provodi primjenom automatskih postupaka.

3.8     Pravo na žalbu nadzornom tijelu
Imate pravo da u slučaju kršenja zaštite podataka uputite žalbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

4.        Sigurnost podataka
U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka poduzeli smo prikladne tehničke i organizacijske mjere (npr. HTTPS šifriranje naše internetske stranice, SSL-certifikat naše internetske trgovine), kojima se Vaši podaci između ostalog štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete mjere podliježu redovitoj provjeri te se stalno usklađuju s najnovijim tehnološkim standardima. Ako dođe do kršenja zaštite Vaših osobnih podataka, što bi moglo ozbiljno ugroziti Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas bez odlaganja informirati.

Stoga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za objavljivanje informacija zbog grešaka koje nismo uzrokovali pri prijenosu podataka i/ili neovlaštenom pristupanju trećih osoba (npr. napad hakera na račun e-pošte ili telefon, presretanje fakseva, itd.).

5.      Prijenos osobnih podataka trećim osobama
5.1     Naručivanje u internetskoj trgovini
Za ispunjavanje Vaše narudžbe može biti potrebno i to da se Vaše osobne podatke proslijedi trećim osobama (npr. pružateljima IT-usluga, pružateljima usluga plaćanja, poreznim savjetnicima, pružateljima usluga u oblaku, bankama, agencijama za naplatu potraživanja, odvjetniku, revizorima, pružateljima usluga internetske stranice i drugim pružateljima usluga, koje koristimo pri pružanju naših usluga i kojima omogućavamo podatke). Prosljeđivanje Vaših osobnih podataka isključivo se obavlja na temelju aktualnog zakona o zaštiti podataka, posebice radi ispunjavanja našeg naloga ili na temelju Vaše prethodne privole.

5.2     Proces narudžbe u XIBU Designer-u
Za ispunjavanje Vaše narudžbe može biti potrebno i to da se Vaši osobni podaci proslijede trećim osobama (npr. podružnici Hagleitner Hygiene International GmbH, pružateljima IT-usluga, pružateljima usluga plaćanja, poreznim savjetnicima, pružateljima usluga u oblaku, bankama, agencijama za naplatu potraživanja, odvjetniku, revizorima, pružateljima usluga web-stranice i drugim pružateljima usluga, koje koristimo pri pružanju naših usluga i kojima omogućavamo podatke). Prosljeđivanje Vaših osobnih podataka isključivo se obavlja na temelju aktualnog zakona o zaštite podataka, posebice radi ispunjavanja našeg naloga ili na temelju Vaše prethodne privole.

5.3     Korištenje alata Hagleitner senseManagement
Kako bi se Vaši osobni podaci koji su prikupljeni u okviru prijave za alat Hagleitner senseManagement mogli spremiti, arhivirati i pripremiti za korištenje, bit će proslijeđeni našem pružatelju usluga u oblaku (sjedište u Njemačkoj). Prosljeđivanje Vaših osobnih podataka izvodi se isključivo na temelju aktualnog zakona o zaštiti podataka, posebice radi ispunjenja licencnog ugovora o korištenju softwera koji je prethodno sklopljen s Vama.

5.4     Neki primatelji Vaših osobnih podataka koje smo naveli nalaze se izvan Vaše zemlje ili tamo obrađuju Vaše osobne podatke. Razina zaštite podataka u zemljama izvan EU-a i EEZ-a možda nije na istoj razini kao u Austriji. Osobne podatke prenosimo samo u zemlje za koje je EU-Komisija utvrdila da raspolažu prihvatljivom razinom zaštite podataka ili određujemo mjere kojima jamčimo da svi primatelji podataka raspolažu prikladnom razinom zaštite podataka.

5.5    Uporaba aplikacije Hagleitner integral 4PLUS
Kako bi se jamčila uporaba aplikacije integral 4PLUS i njeno neprekidno poboljšavanje, vaše osobne podatke koje prikupimo tijekom vaše registracije poslat ćemo pružatelju usluga za razvoj aplikacije, koji ima sjedište u Beču (Austrija). Prosljeđivanje vaših osobnih podataka isključivo se odvija na temelju važećeg zakona o zaštiti podataka.

5.6    Uporaba aplikacije Hagleitner scanME
Kako bi se jamčila uporaba aplikacije integral scanME i njeno neprekidno poboljšavanje, vaše osobne podatke koje prikupimo tijekom vaše registracije poslat ćemo pružatelju usluga za razvoj aplikacije, koji ima sjedište u Beču (Austrija). Prosljeđivanje vaših osobnih podataka isključivo se odvija na temelju važećeg zakona o zaštiti podataka.

6.        Kolačići
Na internetskoj stranici naše internetske trgovine koristimo „kolačiće“ kako bismo vaše posjećivanje stranice učinili praktičnijim te kako bismo omogućili korištenje određenih funkcija. Pritom se radi o kratkim tekstualnim datotekama koje se putem preglednika odlažu na Vaše računalo.

Većina kolačića koje koristimo brišu se s Vašeg tvrdog diska nakon završetka sesije preglednika („kolačići sesije“). Drugi kolačići ostaju na Vašem računalu i omogućavaju nam ponovno prepoznavanje Vašeg računala kod sljedeće posjete našoj internetskoj stranici ("trajni kolačići"). Stoga ne morate kod svake nove narudžbe iznova unositi Vaše ime i lozinku.

Kolačići sesije koje koristimo su npr. "PHPSESSID" (ovaj kolačić sprječava nehotično, dvostruko slanje podataka obrasca kod prijave te slanje podataka obrasca preko neovlaštene osobe) i "fe_typo_user". Takva obrada podataka odvija se u svrhu jednostavnijeg postupka kupnje te za naknadno provođenje ugovornih obveza.

Ako ne želite prihvatiti takvo prikupljanje informacija preko kolačića, Vaš preglednik namjestite tako da obavještava o postavljanju kolačića te da u svakom pojedinom slučaju možete odabrati hoćete li ih dozvoliti ili ne.

Ukazujemo na to da će u slučaju deaktivacije kolačića biti ograničena funkcionalnost naše internetske stranice.

7.        E-bilten
Ako se preko naše internetske stranice prijavite za naš e-bilten, obradit ćemo Vaše ime i prezime te Vašu adresu e-pošte. Obrada tih podataka provodi se kako bismo Vam iz marketinških razloga mogli predstaviti nove ili posebno za Vas prikladne proizvode i artikle iz našeg asortimana.

Čim se prijavite za e-bilten, primit ćete e-poštu s potvrdom. Poveznica za aktivaciju u e-pošti mora se aktivno kliknuti ili kopirati te otvoriti u pregledniku. Klikom/otvaranjem poveznice potvrdite Vašu prijavu primitka našeg e-biltena.

Kako bismo naš e-bilten učinili što privlačnijim za Vas, prijenos Vaših osobnih podataka tvrtki Hagleitner Hygiene International GmbH (sjedište: Zell am See, Austrija) u svrhe glavne izrade e-biltena i pružatelju marketinških usluga e-poštom, tvrtki SC-Networks GmbH (sjedište: Starnberg, Njemačka) u svrhu elektroničkog slanja promidžbenih informacija klijentima i zainteresiranima tvrtke Hagleitner.

Kako bismo redovito poboljšavali slanje našeg e-biltena, na našoj internetskoj stranici postavljamo funkciju praćenja e-biltena (npr. koliko često i tko otvara i klika na e-bilten? Kome se isporučuje e-bilten? Koliko često i tko se odjavljuje iz e-biltena, itd.).

Predbilježbu na e-bilten možete prekinuti kada god želite. Pošaljite Vaš opoziv sljedeću na adresu e-pošte: NewsletterCroatia@hagleitner.hr. Zatim ćemo odmah izbrisati Vaše podatke u povezanosti sa slanjem e-biltena.

8.        Web Analytics
Kako bismo dobili bolju statističku analizu posjetitelja internetskoj stranici, koristimo se uslugama alata Google Analytics.

Google Analytics je analitički alat tvrtke Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. kolačiće (opisani su pod točkom 6), tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaše računalo i koji omogućavaju analizu korištenja našom internetskom stranicom. Informacije o vašem korištenju određenim internetskim stranicama, koje kolačić kreira, u pravilu se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. U slučaju aktiviranja anonimne IP-adrese na internetskoj stranici, Google će prethodno skratiti vašu IP-adresu unutar država članica Europske Unije i ostalih država potpisnica Sporazuma o europskoj gospodarskoj regiji. Samo u iznimnim slučajevima Google na poslužitelj prenosi punu IP-adresu u SAD-u i tamo je skraćuje. Anonimiziranje IP-adrese aktivno je na internetskoj stranici. Google će upotrebljavati ove informacije u naše ime kako bi analizirao uporabu internetskih stranica, sastavljao izvješća o aktivnostima na internetskim stranicama te kako bi pružio druge usluge povezane s uporabom internetskih stranica i interneta. IP-adresa koju je Google Analytics prenio s vašeg preglednika neće biti spojena s drugim podacima koje posjeduje Google.

Spremanje kolačića možete spriječiti odgovarajućom postavkom preglednika. Upozoravamo vas na to da u tom slučaju možda nećete moći potpuno upotrijebiti sve funkcije ove internetske stranice.

Ako ne želite da se informacije prikupljene kolačićima i Vaš način korištenja prenesu Googleu te ako želite spriječiti da tvrtka Google obrađuje te podatke, možete preuzeti dodatak za preglednik na sljedećoj poveznici i instalirati ga: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pod https://policies.google.com/?hl=hr&gl=hr i http://www.google.com/analytics/terms/en.html možete pronaći dodatne informacije o uvjetima korištenja i zaštiti podataka usluge Google Analytics.

9.       Datoteke zapisnika poslužitelja
Radi optimiranja ove internetske stranice u povezanosti s performansama sustava, korisničkog iskustva i pružanja korisnih informacija o našim uslugama, operater ove internetske stranice automatski prikuplja i pohranjuje informacije u takozvane datoteke zapisnika poslužitelja, koje nam Vaš preglednik automatski šalje. One obuhvaćaju Vašu adresu internetskog protokola (IP-adresu), preglednik i postavku jezika, operativni sustav, URL prethodno otvorene stranice, Vašeg pružatelja internetske usluge i datum/vrijeme.

10.     Promjene naših odredbi o zaštiti podataka
Povremeno mijenjamo ove odredbe o zaštiti podataka kako bismo proveli interne promjene i aktualne zakone.

11.     Kontakt
Za sva pitanja o zaštiti podataka ili Vašem opozivu dostupni smo Vam preko ovih podataka za kontakt:

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5, 5700 Zell am See
Tel.: +43 (0)5 0456
dataprotection(at)hagleitner(dot)com