Ágazatok
Hotel- és gasztronómia Ipari & nyilvános létesítmények Egészség & gondoskodás Tervezők & építészek Hagleitner für Private
Termékek
 
Kapcsolat
Kapcsolat
Nyelv / ország

ÁSZF

A Hagleitner Hygiene Magyarország Kft. magyarországi székhelyű vállalkozások számára nyújtott ajánlataira, teljesítéseire és teljesítményeire vonatkozó Általános szerződési feltételek

Általános

A Hagleitner Hygiene Magyarország Kft., Juharfa u. 20, 9027 Győr, Tel.: +36 96 512400, Fax: +36 96 517831, e-mail: gyor@hagleitner.hu, 10713473-4673-113-08, közösségi adószám: HU10713473 jelen Általános szerződési feltételei 2018.05.23-tól érvényesek. Az ezen dátumot megelőzően nyilvánosságra hozott Általános szerződési feltételek ettől a dátumtól kezdve érvényüket veszítik.

1. Érvényesség, szerződéses partner

1.1    Ezek az Általános szerződési feltételek („ASZF”) a fenti dátummal kezdődően a Hagleitner Hygiene Magyarország Kft („Hagleitner”) összes ajánlatára, teljesítésére és szolgáltatására vonatkozik, beleértve a Hagleitner által a www.hagleitner.com (https://shop.hagleitner.com/hu/) weboldalon üzemeltetett webshopon („Hagleitner Webshop”) keresztül értékesített árukat.

1.2    A Hagleitner kizárólag a saját feltételei szerint köt szerződéseket. Az ügyfelek ettől eltérő vagy kiegészítő feltételei csak akkor érvényesek, ha azokkal a Hagleitner írásban kifejezetten egyetért.

1.3    Az ÁSZF érvényes változata bármikor megtekinthető a Hagleitner vállalatnál, illetve áttanulmányozható és letölthető az interneten a www.hagleitner.com weboldalon. A www.hagleitner.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ hivatkozáson keresztül az ügyfél PDF formátumban letöltheti, lementheti és kinyomtathatja az ÁSZF-et. A Hagleitner az ügyfél kérésére postán elküldi az ÁSZF-et.

1.4    A Hagleitner termékkínálata kizárólag a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett vállalkozókra (CLV törvény, 1997, FVT) irányul, nem a fogyasztókra. A Hagleitner ügyfele és szerződéses partnere csak a FVT értelmében vett vállalkozó lehet. A FVT 2. §-a értelmében vállalkozónak minősül az a személy, aki számára a jogügylet a vállalkozása üzemeltetéséhez szükséges. Vállalkozásnak az önálló kereskedelmi tevékenységek bármilyen formában történő tartós szervezése minősül, akkor is, ha az nem haszonszerzésre irányul. A közjogi jogi személyek mindig vállalkozónak minősülnek. Az ügyfélnek ezeket a feltételeket a Hagleitner webshopba való regisztráció keretében meg kell erősítenie. A Hagleitner jogosult arra, hogy az ügyfél vállalkozásának tulajdonságait és székhelyét érintő összes szükséges adatot bekérje és beszerezze.

1.5    Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése hatályát veszíti, akkor ezen rendelkezés helyett olyan rendelet lép hatályba, amely az eredetihez a lehető legközelebbi gazdasági hatást biztosít. Ez nem érinti a jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

2. Szerződés megkötése

2.1    Az ügyfél megrendelése szerződéskötési ajánlatnak minősül a Hagleitner felé.

2.2    Az ügyfél ajánlatát követően szerződés csak akkor jön létre, miután az ajánlatot a Hagleitner elfogadta,
legkésőbb azonban a teljesítéssel vagy a szolgáltatás nyújtásával.

2.3    A Hagleitner ajánlatai, valamint a katalógusokban, prospektusokban, árjegyzékekben stb., valamint a weboldalon feltüntetett adatok nem kötelező érvényűek.

2.4    Szerződéskötés a Hagleitner webshopban.

A Hagleitner webshopon keresztüli megrendelés feltétele egy aktív webshop felhasználói fiók.

 • 1. lépés: Az ügyfél kiválasztja a kívánt tételeket, és áthelyezi azt a kosárba.
 • 2. lépés: A "Kosár" vagy a "Pénztár" gombra kattintva az ügyfél a megrendelési folyamat következő oldalára jut, és ellenőrzi megrendelését a bevásárlókosarában. A kosárban található tételek ebben a lépésben még módosíthatók (mennyiség, tétel törlése).
 • 3. lépés: Ezt követően a "Tovább a kézbesítési címhez/küldés módjához" gomb megnyomásával az ügyfél kiválaszthatja vagy kiegészítheti a szállítási címet, és meghatározhatja, hogy a kiszállítást futárszolgálat végezze vagy az ügyfél saját maga, személyesen veszi át az árut.
 • 4. lépés: A "Tovább a megrendelés áttekintéséhez" gomb megnyomása után megjelenik a megrendelés áttekintése.
 • 5. lépés: A jelölőnégyzet használatával az ügyfél megerősíti, hogy tudomásul veszi az ÁSZF-et.
 • 6. lépés: Az ügyfél a "Vásárlás most" gombra kattintva elküldi a megrendelését.
 • 7. lépés: Az ügyfél számára automatikusan megjelenik a Hagleitner webshopon küldött megrendelésének száma. A következő munkanapokon e-mailben kapja meg a megrendelés visszaigazolását.
3. Tulajdonjog fenntartása

3.1    A vételár és a járulékos költségek teljes kifizetéséig az ügyfél számára átadott áru a Hagleitner tulajdona marad, miközben az ügyfél az áru átvételétől kezdve viseli az áru esetleges megsemmisülésének veszélyét (árkockázat).

3.2    A Hagleitner előzetes írásos hozzájárulása nélkül az ügyfél nem rendelkezhet a tulajdonjog-fenntartás alatt álló áruval és/vagy azt nem terhelheti meg.

3.3    Az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Hagleitnert harmadik személyeknek a tulajdonjog-fenntartás alatt álló áruhoz való hozzáféréséről, valamint az áru károsodásáról vagy megsemmisüléséről.

3.4    Amennyiben a tulajdonjog-fenntartás alatt lévő árut lefoglalják, az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Hagleitnert, és köteles megtenni minden intézkedést a végrehajtás leállítása érdekében.

3.5    Ha az ügyfél vagyonára vonatkozó fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás indul, akkor a Hagleitner – a Hagleitner döntése alapján a szerződés fenntartása mellett – jogosult kérni a tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk kiadását és/vagy az ilyen árut saját maga elhozni.

4. Árak, szállítási költségek

4.1    Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t és az egyéb adókat és levonásokat, valamint a szállítási költségeket.

4.2    A megrendelés idején megadott árak érvényesek. Az összes adat esetében fenntartjuk a megrendelés előtti ármódosítás, a tipográfiai vagy nyomdahibák, valamint a műszaki módosítások jogát.

4.3    A törvényben meghatározott ÁFA-kulcs változása esetén a Hagleitner jogosult arra, hogy az árakat ennek megfelelően módosítsa a változás hatályba lépésének napjától, valamint hogy a számlák végösszegét egy eurócentre/ vagy 10 forintra kerekítse.

4.4    A szállítási költségeket az ügyfél fizeti, és azok a Hagleitner vállalatnál és az interneten, valamint a Hagleitner webshopban tekinthetők meg. Amennyiben a megrendelt áruk összege meghaladja a 15 500,- forintot (ÁFA nélkül), akkor a Hagleitner nem számít fel szállítási költséget.

5. Fizetési feltételek; beszámítás és visszatartás

5.1    A  Hagleitner a következő fizetési módokat fogadja el:

 • készpénzes fizetés a kiszállításkor,
 • banki átutalás,
 • bankon keresztüli pénzbeszedés,
 • váltó vagy csekk.

5.2    A követelés kifizetése a számla kézbesítése után a számlán feltüntetett napon esedékes, bármilyen levonás és díjfizetés nélkül.

5.3    A Hagleitner fenntartja magának a jogot arra, hogy a megbízásokat csak biztosíték vagy előleg megfizetése ellenében teljesítse; ebben az esetben az ügyfél dönthet, hogy elfogadja-e ezt a feltételt, vagy visszavonja a megrendelését.

5.4    A késedelmi kamat a jegybanki alapkamat mértékét nyolc százalékkal meghaladó érték. A késedelmi kamat tőkésítésére az esedékesség utáni egy hónap letelte után kerül sor.

5.5    Amennyiben az ügyfél szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esik, meg kell térítenie a Hagleitner számára a felszólításokkal és behajtással, különösen az ügyvédi közreműködéssel kapcsolatban keletkezett költségeket. 

5.6    Ha az ügyfél legalább 14 napos fizetési késedelembe esik, a Hagleitner (i) kitarthat a szerződés teljesítése mellett, és a saját teljesítmény nyújtását a korábbi követelések megtérítéséig felfüggesztheti, vagy (ii) egy legalább hét napos póthatáridő kitűzésével visszaléphet a szerződéstől.

5.7    Az ügyfél általi beszámítás és visszatartási jog érvényesítése kizárt.

6. Szállítás

6.1    Megrendelés esetén az ügyfél az árut postai úton vagy futárszolgálat révén kapja meg, a működési lehetőségek függvényében a megrendelés Hagleitnerhez való kézbesítésének napjától számított 8 munkanapon belül. Egyéb teljesítési határidők és/vagy időpontok csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat felek kifejezetten és írásban rögzítették.

6.2    Az áru kiszállítása az ügyfél által megadott címre történik.

6.3    A Hagleitner jogosult arra, hogy a teljesítést részletekben végezze.

6.4    Ha a Hagleitner kizárólag a Hagleitnernek felróható okokból késik az áru leszállításával, az ügyfélnek kizárólag akkor van joga visszalépni a szerződéstől, ha a Hagleitner nem tartja be az ügyfél által kitűzött, észszerű póthatáridőt, amelynek legalább két hétnek kell lennie.

6.5    A Hagleitner csak akkor köteles biztosítani a teljesítést, ha az ügyfél az összes, a teljesítéshez szükséges kötelezettségének eleget tett.

6.6    A helytelen, hiányos vagy nem egyértelmű adatok esetén a sikertelen kiszállítás költségeit és az abból eredő többletköltségeket az ügyfél viseli.

6.7    Az áru elküldésével vagy a futárszolgálat számára történő átadásával az áru elvesztésének vagy sérülésének kockázata az ügyfélre száll át. Ugyanez érvényes az ügyfél késedelmes átvétele esetén.

7. Garancia

7.1    A felek hat hónapos garanciális időtartamban állapodtak meg. Az esetleges hiányosságot az ügyfél a kiszállítás vagy az átadás után két héten belül köteles jelenteni a Hagleitnernek.

7.2    A Hagleitner nem nyújt jogi értelemben vett garanciát. A gyártói garanciát ez nem érinti.

8. Felelősség és kártérítés, elévülés

8.1    A Hagleitner részéről felmerülő enyhe gondatlanság esetén az ügyfél kártérítési igényei kizártak. Személyi sérülések esetén ez nem érvényes. Az enyhe vagy súlyos gondatlanságot az ügyfélnek bizonyítania kell.

8.2    A következményes károk vagy vagyoni károk, elmaradt haszon, nem elért megtakarítások és egyéb közvetett károk megtérítése kizárt – amennyiben a kötelező érvényű jogszabályok másként nem rendelkeznek. A Hagleitner kártérítési kötelezettsége arra az összegre korlátozódik, amelyet az ügyfél a megkötött szerződés alapján a Hagleitner részére kifizetett.

8.3    Ezek a rendelkezések akkor is érvényesek, ha az ügyfél a garanciális igény mellett vagy helyett kártérítési igénnyel él.

8.4    Amennyiben a törvény rövidebb elévülési vagy hatályvesztő határidőt ír elő, a Hagleitnerrel szembeni valamennyi igény érvényét veszti, amennyiben azokat az ügyfél törvényi úton nem érvényesíti attól az időponttól számított hat hónapon belül, amely időpontban az ügyfél a kárról és a károkozó személyéről, vagy egyéb módon igényt megalapozó eseményről tudomást szerez, legkésőbb azonban a kárt okozó (igényt megalapozó) magatartást (előírások megszegése) követő három év lejárta után.

9. Adatkezelés

9.1    A szerződések teljesítése keretében a Hagleitner az ügyfelek személyes adatait a hatályos törvényi rendelkezések betartásával gyűjti.

9.2    A Hagleitner aktuális adatvédelmi nyilatkozata a https://shop.hagleitner.com/hu/adat-vedelem/ címről tölthető le.

10. Teljesítés helye, joghatóság, érvényes jogrend, szerződés nyelve

10.1    A felek megállapodása értelmében a teljesítés helye a Hagleitner székhelye.

10.2    A jelen ÁSZF-ből, valamint a Hagleitner és az ügyfél között megkötött szerződésből közvetve vagy közvetlenül eredő viták esetén kizárólag a Hagleitner székhelye szerinti hatáskörű magyarországi bíróság az illetékes. A Hagleitner azonban jogosult arra, hogy az ügyféllel szembeni igényeit bármilyen olyan egyéb, hazai vagy külföldi bíróságon is benyújtsa, amelynek illetékességi területén az ügyfél székhelye, telephelye vagy vagyona található.

10.3    A jelen ÁSZF-re, valamint a Hagleitner és az ügyfél között megkötött szerződésre kizárólag a magyar jog alkalmazandó, a vonatkozó szabványok (pl. Római szerződés, ROM I-VO) és az Áruk nemzetközi adásvételéről szóló bécsi egyezmény kizárásával.

10.4    A szerződés magyar nyelven köttetett.

11. Címváltozás, szerzői jogok

11.1    Az ügyfél köteles írásban tájékoztatni a Hagleitnert az üzleti levelezési címének megváltozásáról, amíg valamely szerződés mindkét fél részéről nem tekinthető lezárnak. Ha az ügyfél ezt a kötelezettségét elmulasztja, a nyilatkozatok akkor is kézbesítettnek minősülnek, ha azokat a korábban megadott címre küldték.

11.2    Az ajánlatok, tervek, rajzok, műszaki alapdokumentumok, katalógusok, prospektusok, képek és hasonlók mindig a Hagleitner tulajdonában maradnak. Az ügyfelet ezekkel kapcsolatban semmilyen jellegű használati jog nem illeti meg.