Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.
Loading...

XIBU Designer

Вашето санитарно помещение в над 1000 дизайна. Толкова индивидуално, колкото е Вашата компания.

Знаете ли, че можете да персонализирате Вашето санитарно помещение? Можете да използвате XIBU Designer, за да конфигурирате Вашия хигиенен дозатор, за да съответства на същността на марката на Вашата компания. Изберете от 1000 дизайна правилните за Вас мостра, декор или подходящ цвят. По този начин можете да покажете кой сте и в санитарното помещение.

към дизайнера

Вашето лице за контакт

Търговски представител