Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.
Loading...

Обектова хигиена

Напредък чрез иновации

При общата хигиена е важно качественото почистване и ефективна работа при оптимални разходи. Това изисква перфектно координирани почистващи системи. Нашите решения са отговор на всички предизвикателства, свързани с модерното почистване на обекти.

Включените системни консумативи, солидни дозиращи уреди и добро обслужване са нашето предложение за всеки потребител. Цветната система осигурява ясен преглед и улеснява работата в професионалното хотелско домакинство и почистване на сгради.

Нашите услуги за Вас: ВЪВ ВАШИЯ ОБЕКТ

  • Обход и оценка на място (създадени материали, актуални материали за почистване, процеси ...)
  • Съобразно нуждите Ви, ще Ви посъветваме за правилния избор на продукт
  • Създаване на индивидуални почистващи и дезинфекционни планове за различните области в хотелското домакинство
  • Обучение за продукти на базата на тези почистващи и дезинфекционни планове (напр. по отношение на почистването на пода или дозирането им)
  • Продуктово обучение, фокусирано върху хигиената на пода: Поддържащо и основно почистване; покрития
  • Продуктово обучение: Как да почистим текстилни подови настилки и мека мебел?
  • Продуктово обучение i.h.s. система: Как да спечелим 30% от времето? Как да спестите 30 % разходи?

greenovative

Екологична и устойчива хигиена

към продуктите

Вашето лице за контакт

Търговски представител