Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.
Loading...

Трансфер на данни

Gateways за работа през SIM/LAN/WLAN

HsM gateway се използва навсякъде, където данните за дозаторите трябва да се записват постоянно.

Комуникира чрез Bluetooth с дозаторите и предава техните данни с помощта на мобилна радиовръзка или LAN/WLAN мрежа в облака. С това постоянно са на разположение актуални данни.

HsM gatewaySIM
Gateway за работа през SIM/LAN/WLAN
Loading...
HsM gatewayLAN
Gateway за работа през LAN/WLAN
Loading...

Вашето лице за контакт

Търговски представител