Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.
Loading...

HACCP

Подкрепа при прилагане на HACCP

Производството на храни със съзнателно отношение към качеството подлежи на множество законови хигиенни изисквания.
HACCP папката ви подпомага с обучение на персонала, контролни списъци и чек-листи.
Стикерите с указания помагат на служителите да разберат с един поглед на какво трябва да обърнат внимание.

Вашето лице за контакт

Търговски представител