Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.

Трансфер на данни

Шлюзове за работа чрез LAN / WLAN

HsM gatewayLAN се използва навсякъде, където данните за дозаторите трябва да се записват постоянно.

Комуникира чрез Bluetooth с дозаторите и предава техните данни с помощта на LAN или WLAN мрежа в облака. Така постоянно са на разположение актуални данни.

HsM gatewayLAN
Шлюз за работа през LAN/WLAN

Вашето лице за контакт

Търговски представител