Odvetvia
Produkty
 
Kontakt
Kontakt
Jazyk / krajina
Vyberte si krajinu, aby ste mohli sledovať obsah a nakupovať podľa príslušnej krajiny.

integral 2GO dávkovacie zariadenie

Najpresnejší dávkovač vo svojej triede!

Elektronický dávkovací prístroj pre koncentráty integral 2GO. Dávkovač integral 2GO umožňuje bezpečné a presné dávkovanie čistiaceho koncentrátu a vody na prípravu čistiaceho alebo dezinfekčného roztoku, ktorý je pripravený na okamžité použitie. Výhodami sú:

Pohodlná a intuitívna obsluha

 • Rýchla a jednoduchá obsluha cez dotykovú obrazovku, aj v rukaviciach.
 • Jazykovo neutrálne zobrazenie na displeji: Piktogramy

Bezpečné používanie

 • Rozpoznanie produktu pomocou technológie RFID
 • Dôrazné piktogramy, farby etikiet a produktov pomáhajú používateľovi pri obsluhe.
 • Uzatvorený systém chráni používateľa pred kontaktom s chemikáliami.
 • Svojvoľné dávkovanie je vylúčené, lebo zmenu v dávkovaní koncentrátu možno urobiť len po zadaní kódu autorizovaným personálom.
 • Bezpečnosť používateľa potvrdená na základe označenia CE.

Jednoduchá údržba

 • Zobrazí sa stav náplne multiFILL.
 • Zobrazia sa servisné intervaly (výmena čerpadla). Nie je potrebný žiadny odborný personál.

Hospodárne

 • Vďaka presne nastaviteľnému množstvu dávky sa produktom neplytvá.
 • Veľká úžitkovosť. Z jednej náplne multiFILL allround 2GO je napr. možné vyrobiť 1 300 litrov prostriedku na čistenie skla pripraveného na použitie.

Inteligentná možnosť nastavenia

 • Je možné zariadenie resetovať, aby sa dávkovač v prípade potreby dal používať s iným koncentrovaným produktom.

Jednoduchá montáž

 • Inovatívna montážna nálepka označuje miesto montáže a potrebné prípojky.
 • Je možná jednotlivá alebo sériová montáž

Dávkovanie čistiaceho roztoku je možný vo fľaši refillBOTTLE s objemom 0,5 litra alebo v 1-litrovej fľaši systému, ako aj vo veľkých nádobách (vedro, čistiace stroje atď.). Je jedno aké množstvo čistiaceho roztoku si chcete pripraviť, vždy budete mať správne nadávkované množstvo.

integral 2GO HsM
Digitálne dávkovacie zariadenie

Jednotlivé diely integral 2GO & integral 4PURE/MIX

PUMP integral 2GO/4PM
Dávkovacia pumpička
SHORTCUT integral 2GO/4PM
Plastová hadicová výpustka
PIPE integral 2GO/4PM
Silikónová hadica
DOSE integral 2GO
Dávkovacie hrdlo s ochranou proti striekaniu