Odvetvia
Produkty
 
Kontakt
Kontakt
Jazyk / krajina
Vyberte si krajinu, aby ste mohli sledovať obsah a nakupovať podľa príslušnej krajiny.
Loading...

Prenos dát

Gateway na prevádzkovanie cez SIM/LAN/WLAN

HsM gateway sa používa všade tam, kde sa majú sústavne zaznamenávať údaje dávkovačov.

Komunikuje cez bluetooth s dávkovačmi a prenáša ich údaje cez mobilné pripojenie alebo sieť LAN/WLAN do cloudového úložiska. Vďaka tomu sú vždy k dispozícii aktuálne údaje.

HsM gatewaySIM
Gateway na prevádzkovanie cez SIM/LAN/WLAN
Loading...
HsM gatewayLAN
Gateway na prevádzkovanie cez LAN/WLAN
Loading...