Odvetvia
Produkty
 
Kontakt
Kontakt
Jazyk / krajina
Vyberte si krajinu, aby ste mohli sledovať obsah a nakupovať podľa príslušnej krajiny.

Prenos dát

Gateway na prevádzkovanie cez LAN / WLAN

HsM gatewayLAN sa používa všade tam, kde sa majú sústavne zaznamenávať údaje dávkovačov.

Komunikuje cez bluetooth s dávkovačmi a prenáša ich údaje do cloudového úložiska cez LAN alebo WLAN sieť. Vďaka tomu sú vždy k dispozícii aktuálne údaje.

HsM gatewayLAN
Gateway na prevádzkovanie cez LAN/WLAN