Branše
Proizvodi
 
Kontakt
Kontakt
Jezik / zemlja
Odaberite drugu zemlju da biste vidjeli i kupili sadržaj za svoju lokaciju.
Loading...

Izjava o zaštiti podataka

Hagleitner Hygiene International GmbH

1.       Uvod
Zaštita vaše privatnosti za nas je veoma važna. Prilikom upotrebe i obrade ličnih podataka mi se pridržavamo važećih zakona o zaštiti podataka. Ovom izjavom Vas informišemo o vrsti, obimu i nameni ličnih podataka koji se obrađuju prilikom posete našoj veb prezentaciji, korišćenja naših usluga u veb prodavnici i korišćenja Hagleitner senseManagement alata, kao i o pravima koja Vi kao osoba u tom pogledu imate. Ova izjava o zaštiti podataka namenjena je posetiocima i korisnicima naše veb stranice i naše veb prodavnice, kao i korisnicima Hagleitner senseManagement alata.

Određeni pojmovi korišćeni u ovoj izjavi potiču iz Opšte uredbe EU o zaštiti podataka ("GDPR") i imaju sledeće značenje:

Lični podaci ("pbD") su informacije koje mogu da se pridruže identifikovanoj osobi ili fizičkom licu koje je moguće direktno ili indirektno identifikovati.

Pogođena osoba je fizičko lice čiji se lični podaci obrađuju.

Obrada podataka je svaka obrada ličnih podataka, počev od prikupljanja, preko sortiranja, izmene, analize, vršenja upita, prosleđivanja skladištenja do njihovog brisanja.

2.       Obaveze obaveštavanja
2.1     Vrste podataka
(a)      Veb prodavnica

Da bismo mogli da Vam otvorimo korisnički nalog, potreban nam je naziv firme, adresa e-pošte, adresa za slanje računa, kao i eventualno različita adresa za isporuku. U sklopu registracije osim toga je potrebno navesti kontakt osobu, koja za vaše preduzeće vrši naručivanje. Kako bi se u nastavku mogao realizovati proces naručivanja i dostava, od navedene kontakt osobe ćemo zatražiti sledeće lične podatke:

 • Titula
 • Ime (nije obavezno da se navede)
 • Prezime
 • Datum rođenja
 • Adresa e-pošte
 • Broj telefona (nije obavezno da se navede)
 • Ime korisnika
 • Lozinka

Posle izvršene registracije moguće je obraditi kontakt osobu preko stavke menija „Obrada kontakt osobe“ i dopuniti važne podatke, kao npr. položaj u okviru preduzeća (glavni donosilac odluka, itd.). Ostale kontakt osobe takođe mogu da se dodaju ili izbrišu preko ove stavke menija.

(b)    XIBU Designer
Da bismo mogli da obradimo Vašu narudžbinu, potreban nam je naziv firme, adresa e-pošte, adresa za slanje računa, kao i eventualno različita adresa za isporuku i identifikacioni broj poreza na promet. U slučaju da imate individualnu radnju, moguće je da će možda doći do traženja ličnih podataka. U toku procesa naručivanja mora se navesti i kontakt-osoba da bi se mogla izvršiti isporuka. Sledeći lični podaci se prikupljaju od navedene kontakt osobe:

 • Oslovljavanje
 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte

(c)      Veb prezentacija
Ne obrađujemo nikakve lične podatke da bismo analizirali vaše korisničko ponašanje na našoj veb stranici. Obrađuju se samo podaci koji nisu pogodni za identifikaciju fizičkog lica ("anonimni podaci"). Mi samo statistički analiziramo podatke i koristimo ih da bi poboljšali funkcionalnost procesa na veb stranici. Detaljnija objašnjenja o kolačićima koje koristimo i našem programu za praćenje na vebu možete da pronađete pod tačkama 6. und 8.

(d)      Hagleitner senseManagement ("HsM") alat
Za slučaj da želite da koristite naš HsM alat (http://hsmbasic.hagleitner.com i http://hsmplus.hagleitner.com), da biste npr. napravili stekli uvid u nivo napunjenosti XIBU dozatora koji koristite, mi u sklopu registracije na veb stranici alata, prikupljamo sledeće lične podatke:

 • Ime korisnika;
 • prezime korisnika;
 • korisničko ime;
 • adresu e-pošte.
 • Broj telefona
 • Broj mobilnog telefona

(e)    Aplikacija Hagleitner integral 4PLUS
Ako želite koristiti našu aplikaciju integral 4PLUS (https://www.hagleitner.com/rs/preuzimanja/preuzimanje-aplikacije/), koja funkcioniše u kombinaciji sa sistemom dozatora integral 4PLUS da biste primali poruke na pametnom telefonu kada treba da se poruči dodatna količina deterdženta ili sredstvo za sušenje do sjaja, ili kada treba da se izvrše servisni radovi, prilikom vaše registracije za aplikaciju integral 4PLUS ćemo sačuvati vaše lične podatke:

 • Ime korisnika
 • Prezime korisnika
 • Adresa e-pošte
 • Samostalno odabrana lozinka
 • Broj klijenta
 • Adresa

(f)    Aplikacija Hagleitner scanME
Ako želite koristiti našu aplikaciju scanME (https://www.hagleitner.com/rs/preuzimanja/preuzimanje-aplikacije/), kako biste jednostavnim skeniranjem barkoda ili QR-koda primili više informacija, uputstva za bezbednost ili korisne savete za primenu nekog našeg proizvoda, prilikom vaše registracije za aplikaciju scanME ćemo sačuvati vaše lične podatke:

 • Ime korisnika
 • Prezime korisnika
 • Adresa e-pošte
 • Samostalno odabrana lozinka
 • Broj klijenta
 • Adresa

(g) Aplikacija Hagleitner360
Ako želite koristiti našu aplikaciju Hagleitner360 (https://www.hagleitner.com/rs/preuzimanja/preuzimanje-aplikacije/), koja funkcioniše u kombinaciji sa sistemom dozatora XIBU za sanitarni čvor da biste primali poruke na pametnom telefonu kada treba da se poruči dodatna količina deterdženta ili sredstvo za sušenje do sjaja, ili kada treba da se izvrše servisni radovi, prilikom vaše registracije za aplikaciju Hagleitner360 ćemo sačuvati vaše lične podatke:

    ime korisnika
    prezime korisnika
    adresu e-pošte
    samostalno odabranu lozinku
    broj klijenta

2.2     Svrha obrade podataka
(a)      Veb prodavnica
Lični podaci koje ste naveli prilikom prijavljivanja koriste se za obradu i realizaciju predate narudžbine. Pošto su za isporuku narudžbine neophodni lični podaci poput imena i adrese, obrada ovih podataka je potrebna da bi se ugovor propisno realizovao. Navedeni lični podaci se obrađuju isključivo i samo u okvirima koji su pokriveni zakonskim principima obrade podataka.

Vaš broj telefona i adresa e-pošte koriste se za pitanja i potvrde u pogledu primljene narudžbine, kao i izvršene dostave i uz vašu saglasnost se obrađuju u svrhu marketinga i prezentacije novih i u asortimanu već postojećih proizvoda kompanije Hagleitner Hygiene International.

Posle izvršene registracije dobićete lični pristup vašem korisničkom nalogu, koji je zaštićen lozinkom koju sami birate. Sada na ovom korisničkom nalogu možete da obrađujete i uređujete vaše lične podatke.

(b)    XIBU Designer
Lični podaci koje ste naveli prilikom prijavljivanja koriste se za obradu i realizaciju predate narudžbine. Pošto su za isporuku narudžbine neophodni lični podaci poput imena i adrese, obrada ovih podataka je potrebna da bi se ugovor propisno realizovao. Navedeni lični podaci se obrađuju isključivo i samo u okvirima koji su pokriveni zakonskim principima obrade podataka.

Vašu adresu e-pošte će da obradi kompanija Hagleitner Hygiene International GmbH u svrhu upita i potvrda u vezi sa primljenom narudžbinom i prosleđenom na dalju obradu za Vas nadležnoj podružnici Hagleitner Hygiene (npr. Hagleitner Hygiene Österreich GmbH).

(c)    Hagleitner senseManagement
Lični podaci koje ste naveli pri registraciji, koristiće se da bi se omogućilo da Vi i vaše stručno osoblje za čišćenje možete koristiti softver i da biste optimizovali vaše procese poslovanja.

(d)    Aplikacija Hagleitner integral 4PLUS ("aplikacija integral 4PLUS")
Lični podaci koje ste naveli pri registraciji, koristiće se da bi se omogućilo da Vi i vaše stručno osoblje za čišćenje možete koristiti aplikaciju integral 4PLUS i da biste optimizovali vaše procese poslovanja.

Ako tokom upotrebe aplikacije integral 4PLUS pokrenete porudžbinu, za isporuku su nam potrebni vaši lični podaci. Zbog toga je obrada tih podataka ključna za pravilno ispunjavanje naših ugovornih obaveza. Navedeni lični podaci se obrađuju isključivo i samo u okvirima koji su pokriveni zakonskim principima obrade podataka.

Posle izvršene registracije dobićete lični pristup vašem korisničkom nalogu, koji je zaštićen lozinkom koju sami birate. Sada na ovom korisničkom nalogu možete da obrađujete i uređujete vaše lične podatke.

Ako više ne želite upotrebljavati aplikaciju integral 4PLUS, uvek možete da se odjavite direktno u aplikaciji na sledećem linku i izbrisati svoj korisnički nalog za aplikaciju: https://www.hagleitner.com/rs/zastita-podataka/#app-opt-out.

(e)    Aplikacija Hagleitner scanME
Lični podaci koje ste naveli pri registraciji, koristiće se da bi se omogućilo da Vi i vaše stručno osoblje za čišćenje možete koristiti aplikaciju scanME i da biste optimizovali vaše procese poslovanja.

Ako tokom upotrebe aplikacije scanME pokrenete porudžbinu, za isporuku su nam potrebni vaši lični podaci. Zbog toga je obrada tih podataka ključna za pravilno ispunjavanje naših ugovornih obaveza. Navedeni lični podaci se obrađuju isključivo i samo u okvirima koji su pokriveni zakonskim principima obrade podataka.

Posle izvršene registracije dobićete lični pristup vašem korisničkom nalogu, koji je zaštićen lozinkom koju sami birate. Sada na ovom korisničkom nalogu možete da obrađujete i uređujete vaše lične podatke.

Ako više ne želite upotrebljavati aplikaciju scanME, uvek možete da se odjavite direktno u aplikaciji na sledećem linku i izbrisati svoj račun za aplikaciju: https://www.hagleitner.com/rs/zastita-podataka/#app-opt-out.

2.3     Pravna osnova (obavezna dozvola)
Za obradu ličnih podataka u sklopu registracije i procesa naručivanja u veb prodavnici i u sklopu registracije i korišćenja Hagleitner senseManagement alata postoji obaveza dobijanja dozvole radi propisnog ispunjavanja odredaba ugovora (čl. 6 st. 1 lit b GDPR).

Za obradu ličnih podataka u sklopu slanja biltena kao dokaz dobijanja dozvole eventualno može da posluži vaša izjava o saglasnosti (čl. 6 st. 1 lit a GDPR).

2.4     Trajanje čuvanja
Lične podatke nećemo čuvati duže nego što je to potrebno odn. dozvoljeno za ispunjavanje naših ugovornih odn. zakonskih obaveza i u svrhu odbrane od uvek mogućih zahteva za odštetu ili na osnovu nekog drugog zakonskog osnova opravdanja.

3.       Prava pogođene osobe
3.1     Dobijanje informacija

Imate pravo da zahtevate potvrdu toga da li se i u kojoj meri vaši lični podaci obrađuju.

3.2     Ispravka
Ako je naša obrada vaših ličnih podataka nepotpuna ili pogrešna, u svakom trenutku možete da zahtevate njihovu ispravku odn. njihovo upotpunjavanje. Osim toga postoji mogućnost da pristupite ličnim podacima navedene kontakt osobe na vašem korisničkom nalogu u veb prodavnici te da ih sami ispravite ili izbrišete. Osim toga u svakom trenutku možete da zahtevate zatvaranje vašeg korisničkog naloga (podatke za kontakt možete da pronađete pod tačkom 11.).

3.3     Brisanje
Možete da zahtevate brisanje vaših ličnih podataka, ako je svrha, zbog koje su prikupljeni, prestala, ako postoji nezakonita obrada, ako obrada prekomerno zadire u vaše opravdane interese u pogledu zaštite ili ako se obrada podataka bazira na vašoj saglasnosti, koju ste povukli. Ovde treba imati u vidu da mogu da postoje drugi razlozi, koji bi mogli onemogućiti neposredno brisanje vaših ličnih podataka, npr. zakonske obaveze čuvanja podataka ili ostvarivanje zakonskih prava, itd.

3.4     Ograničenje obrade podataka
Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade, ako je tačnost podataka sporna, ako je obrada podataka nezakonita, ako podaci više nisu potrebni za dozvoljenu svrhu ili ako je odbijena obrada podataka.

3.5     Odbijanje
Ako vaše podatke obrađujemo radi obavljanja zadataka od javnog interesa ili ako se prilikom obrade pozivamo na neophodnost očuvanja našeg opravdanog interesa, onda možete da odbijete takvu obradu podataka, ukoliko postoji pretežan interes zaštite vaših ličnih podataka. Dostavljanje reklama možete da odbijete u svakom trenutku, bez navođenja razloga.

3.6     Povlačenje saglasnosti
Imate pravo da prethodno datu saglasnost za obradu povučete, pri čemu povlačenje ne utiče na zakonitost obrade izvršene pre povlačenja saglasnosti.

3.7     Prenosivost podataka
Imate pravo da zahtevate od nas da Vam lične podatke koje ste nam dali, stavimo na raspolaganje u strukturisanom, standardnom i mašinski čitljivom formatu, ako obrađujemo podatke na osnovu vaše saglasnosti ili radi ispunjenja ugovora i ako se obrada vrši pomoću automatizovanog postupka.

3.8     Pravo na žalbu kod nadzornog organa
Imate pravo da u slučaju postojećeg kršenja zaštite podataka, podnesete žalbu austrijskom organu zaduženom za zaštitu podataka.

4.        Bezbednost podataka
Radi zaštite vaših ličnih podataka smo preduzeli tehničke i organizacione mere (npr. HTTPS kodiranje naše veb stranice, SSL sertifikat za našu veb prodavnicu), koje vaše podatke između ostalog štite od gubitka, manipulacije ili neovlašćenog pristupa. Preduzete mere podležu redovnoj proveri i stalno se prilagođavaju stanju tehnike. Ako dođe do kršenja zaštite vaših ličnih podataka, koje najverovatnije za posledicu ima visok rizik za vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas odmah obavestiti.

Stoga ne snosimo nikakvu odgovornost za otkrivanje informacija usled grešaka pri prenosu podataka koje nismo mi prouzrokovali i/ili neovlašćenog pristupa trećih lica (npr. hakerski napad na nalog e-pošte odn. telefon, presretanje faksova, itd.).

5.       Prosleđivanje ličnih podataka trećim licima
5.1     Naručivanje u veb prodavnici
U svrhu realizacije vaše narudžbine može biti potrebno, vaše lične podatke proslediti trećim licima (npr. pružaocima IT usluga, usluga plaćanja, poreskim savetnicima, pružaocima usluge Cloud-a, bankama, biroima za naplatu, advokatu, revizoru, veb dizajnerima i drugim pružaocima usluga, koje angažujemo u sklopu naših aktivnosti i kojima stavljamo podatke na raspolaganje). Prosleđivanje vaših ličnih podataka vrši se isključivo na osnovu važećih zakona o zaštiti podataka, posebno u svrhu realizacije našeg naloga ili na osnovu vaše prethodne saglasnosti.

5.2    Postupak za narudžbinu u XIBU Designer
U svrhu realizacije vaše narudžbine može biti potrebno, Vaše lične podatke proslediti trećim licima (npr. podružnici kompanije Hagleitner Hygiene International GmbH, pružaocima IT usluga, usluga plaćanja, poreskim savetnicima, pružaocima usluge Cloud-a, bankama, biroima za naplatu, advokatu, revizoru, veb dizajnerima i drugim pružaocima usluga, koje angažujemo u sklopu naših aktivnosti i kojima stavljamo podatke na raspolaganje). Prosleđivanje Vaših ličnih podataka vrši se isključivo na osnovu važećih zakona o zaštiti podataka, posebno u svrhu realizacije našeg naloga ili na osnovu Vaše prethodne saglasnosti.

5.3     Korišćenje Hagleitner senseManagement
Kako bismo pohranili, arhivirali i pripremili podatke prikupljene u sklopu registracije za Hagleitner senseManagement, ti podaci će biti prosleđeni našem pružaocu usluga Cloud-a sa sedištem u Nemačkoj. Prosleđivanje vaših ličnih podataka vrši se isključivo na osnovu važećih zakona o zaštiti podataka, posebno za ispunjavanje prethodno zaključenog licencnog ugovora o korišćenju softvera.

5.4     Neki od gore navedenih primalaca vaših ličnih podataka nalaze se van vaše zemlje ili tamo obrađuju vaše lične podatke. Nivo zaštite podataka u zemljama van EU i EEZ eventualno ne odgovara onom u Austriji. Međutim, lične podatke prosleđujemo samo u zemlje, za koje je komisija EU odlučila da raspolažu primerenim nivoom zaštite podataka ili preduzimamo mere, kako mogli da bismo garantujemo da svi primaoci imaju primeren nivo zaštite podataka.

5.5    Upotreba aplikacije Hagleitner integral 4PLUS
Da bi se garantovala upotreba aplikacije integral 4PLUS i njeno neprekidno poboljšavanje, vaše lične podatke koje prikupimo tokom vaše registracije ćemo poslati davaocu usluga za razvoj aplikacije, sa sedištem u Beču (Austrija). Prosleđivanje vaših ličnih podataka isključivo se odvija na temelju važećeg zakona o zaštiti podataka.

5.6    Upotreba aplikacije Hagleitner scanME
Da bi se garantovala upotreba aplikacije scanME i njeno neprekidno poboljšavanje, vaše lične podatke koje prikupimo tokom vaše registracije ćemo poslati davaocu usluga za razvoj aplikacije, sa sedištem u Beču (Austrija). Prosleđivanje vaših ličnih podataka isključivo se odvija na temelju važećeg zakona o zaštiti podataka.

6.        Kolačići
Mi na veb stranici za našu veb prodavnicu koristimo takozvane "kolačiće", kako bismo posetu našoj veb stranici učinili atraktivnom i kako bismo omogućili korišćenje određenih funkcija. Pri tom se radi o malim tekstualnim datotekama, koje se pomoću pregledača pohranjuju na vašem krajnjem uređaju.

Većina kolačića koje koristimo se posle završetka sesije pregledača opet brišu sa vašeg tvrdog diska ("sesijski kolačići"). Ostali kolačići ostaju na vašem računaru i omogućavaju nam da prilikom sledeće posete našoj veb stranici prepoznamo vaš računar ("trajni kolačići"). Tako npr. ne morate pri svakoj novoj narudžbini da ponovo unosite vaše ime i lozinku.

Sesijski kolačići koje koristimo su npr. "PHPSESSID" (ovaj kolačić sprečava npr. slučajno, duplirano slanje podataka obrasca prilikom prijavljivanja i sprečava slanje podataka obrasca preko napadača) i "fe_typo_user". Ovakva obrada podataka se vrši u svrhu olakšavanja postupka kupovine i radi kasnije realizacije ugovora.

Ako ne želite prikupljanje ovih informacija putem kolačića, vaš pregledač možete da podesite tako da Vas on obavesti o postavljanju kolačića i da Vi možete u konkretnom slučaju odlučiti da li želite da ih dopustite ili ne.

Ukazujemo Vam na to da će u slučaju deaktiviranja kolačića funkcionalnost našeg veb sajta biti ograničena.

7.        Bilten
Ako se preko našeg veb sajta prijavite za naš bilten, vaše ime i adresa e-pošte biće obrađeni. Obrada ovih podataka se vrši zbog toga da bismo Vam u svrhu reklame mogli predstaviti nove ili specijalno za Vas pogodne proizvode i robu iz našeg asortimana.

Čim se prijavite za bilten, od nas ćete dobiti e-poruku sa potvrdom. Veza za aktiviranje u e-poruci mora da se aktivno klikne ili da se kopira i učita u pregledaču. Aktivnim klikom na vezu/učitavanje veze potvrđujete vašu prijavu za primanje našeg biltena.

Da bismo naš bilten učinili što atraktivnijim za Vas, vaši lični podaci će biti prosleđeni kompaniji Hagleitner Hygiene International GmbH, sa sedištem u mestu Cel am Ze (Zell am See) (Austrija) radi centralizovanog kreiranja i distribucije biltena i pružaocu usluge marketinga preko e-pošte, kompaniji SC-Networks GmbH, sa sedištem u mestu Štarnberg (Starnberg) (Nemačka) radi elektronskog slanja reklamnih informacija klijentima i zainteresovanim licima firme Hagleitner.

Da bismo redovno optimizovali naše slanje biltena, na našem veb sajtu koristimo funkciju praćenja biltena (npr. koliko često neko otvara bilten i klikne na njega? Kome se bilten dostavlja? Koliko često i ko odjavljuje bilten? itd.).

Prijavu za bilten možete da otkažete u bilo kom trenutku. Vašu izjavu o otkazivanju pošaljite na sledeću adresu e-pošte: NewsletterSerbia@hagleitner.com. Mi ćemo zatim odmah izbrisati vaše podatke u vezi sa slanjem biltena.

8.        Veb analitika
Kako bismo postigli bolju statističku analizu posetilaca veb sajta, koristimo usluge Google Analytics.

Koristimo Google Analytics, veb analitički servis kompanije Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi tzv. kolačiće, a to su, kao što je opisano u tačci 6, tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na vašem računaru i omogućavaju analizu korišćenja našeg veb sajta. Informacije koje ovaj kolačić generiše, a koje su prikupljene o Vama, po pravilu se prenose na server kompanije Google u SAD i tamo pohranjuju. Međutim, u slučaju aktivacije IP anonimizacije na veb sajtu, Google unutar zemalja članica Evropske Unije ili u drugim državama članicama sporazuma o Evropskoj ekonomskoj zoni vaša IP adresa se prethodno skraćuje. Samo u izuzetnim slučajevima se puna IP adresa šalje serveru kompanije Google u SAD i tamo skraćuje. IP anonimizacija je aktivna na veb sajtu. Google te informacije koristi po našem nalogu, u svrhu analize vašeg korišćenja našeg veb sajta, i radi sastavljanja izveštaja o aktivnostima na veb sajtu i da bi nam pružio dodatne usluge povezane sa korišćenjem veb sajta i interneta. IP adresa koju vaš pregledač prosleđuje u sklopu Google Analytics ne spaja se sa drugim podacima kompanije Google.

Možete da sprečite pohranjivanje kolačića odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg pregledača; međutim, ukazujemo Vam na to da u tom slučaju neće biti moguće sve funkcije veb sajta koristiti u punom obimu.

Ako ne želite da se informacije prikupljene preko kolačića i vaše korisničko ponašanje prosleđuju kompaniji Google i želite da sprečite obradu ovih podataka od strane kompanije Google, možete da preuzmete dodatak za pregledač dostupan preko sledeće veze i da ga instalirate: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Na https://policies.google.com/?hl=en&gl=en kao i na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ ćete dodatno dobiti detaljnije informacije o uslovima korišćenja i zaštiti podataka Google Analytics.

9.        Log datoteke servera
U svrhu optimizacije ovog veb sajta u odnosu na performanse sistema, udobnost za korisnike i stavljanje na raspolaganje korisnih informacija o našim uslugama, dobavljač veb stranice automatski prikuplja i skladišti informacije u takozvanim log datotekama servera, koje nam vaš pregledač automatski prosleđuje. Time obuhvaćeni su vaša adresa internet protokola (IP adresa), podešavanje pregledača i jezika, operativni sistem, referalni URL, vaš dobavljač internet usluga i datum/vreme.

10.     Promene naših osnovnih principa zaštite podataka
Mi povremeno prerađujemo osnovne principe zaštite podataka, kako bi se reflektovale interne izmene i izmene primenljivih zakona.

11.     Kontakt
Ako imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka ili u vezi sa vašim opozivom saglasnosti možete nas kontaktirati preko navedenih podataka za kontakt:

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5, 5700 Zell am See
Tel.: +43 (0)5 0456
dataprotection(at)hagleitner(dot)com