Odvětví
Produkty
 
Kontakt
Kontakt
Jazyk / země
Vyberte jinou zemi pro zobrazení a nakupování obsahu pro Vaši lokalitu.

LED světelný pás

Uveďte do správného světla

Podsvícením dávkovače Silhouette ukáže dávkovač XIBU inox zvláště vznešeně a postará se o jedinečnou atmosféru v umývárně. Příslovečný „zlatý hřeb“ pro individuální prostorové uspořádání. Pomocí spoludodávaného RGB ovladače si můžete barvu LED osvětlení libovolně nastavit.

inoxAURA tissue
LED světelný pás
inoxAURA foam
LED světelný pás
inoxAURA towel
LED světelný pás
inoxAURA paperbox
LED orámování paperboxu

Vaše kontaktní osoba

Hygienický poradce