Branșe
Hotelier & gastronomie Industrie & instituții publice Sănătate & îngrijire Proiectanți & arhitecți Hagleitner für Private
Produse
 
Contact
Contact
Limba / țara

Termeni și condiții (TSC)

Termeni şi condiţii pentru oferte, livrări şi prestaţii ale Hagleitner Hygiene Romania s.r.l.

General

Aceste condiții generale de afaceri ale SC Hagleitner Hygiene Romania SRL, Şos. Bucureşti Târgovişte nr. 12A, 077135 Mogoşoaia, jud. Ilfov, Tel.: +40 (0) 213032160, Fax: +40 (0) 213032161, Email: bucuresti@hagleitner.ro, Cod de înregistrare J23/2255/2013, Cod fiscal: RO25136300 se aplică de la 23.05.2018. Toate condițiile generale de afaceri publicate înainte de această dată vor înceta să se aplice de la această dată.

1. Domeniu de aplicabilitate, parteneri contractuali

1.1    Aceste condiții generale de afaceri ("AGB") se vor aplica de la data menționată mai sus pentru toate ofertele, livrările și serviciile SC Hagleitner Hygiene Romania SRL ("Hagleitner"), inclusiv vânzarea de bunuri pe site-ul web Hagleitner www.hagleitner.com (https://shop.hagleitner.com/ro/) ("Webshop-ul Hagleitner").

1.2    Hagleitner încheie contracte exclusiv în condițiile proprii. Condițiile diferite sau suplimentare ale clientului se aplică numai dacă Hagleitner este în mod expres de acord cu acestea în scris.

1.3    AGB pot fi consultate în versiunea lor actuală la Hagleitner și pot fi vizualizate și descărcate pe Internet la www.hagleitner.com. La linkul www.hagleitner.com/ro/termeni-si-conditii/ clientul poate descărca AGB în format PDF și le poate salva și tipări. La cererea clientului, Hagleitner poate trimite AGB prin poștă.

1.4    Gama de produse Hagleitner este destinată exclusiv antreprenorilor, în sensul Legii privind protecția consumatorilor (KSchG) și nu consumatorilor. Client și partener contractual al firmei Hagleitner nu poate fi decât un antreprenor în sensul KSchG cu sediul în Austria. Antreprenor în sensul § 1 KSchG este o persoană care se ocupă de operarea companiei sale. Afacere este orice organizare permanentă de activitate economică independentă, chiar dacă nu are ca scop profitul. Persoanele juridice sunt considerate companii. Clientul trebuie să confirme aceste caracteristici în timpul înregistrării pentru magazinul online Hagleitner. Hagleitner are dreptul să solicite și să obțină toate informațiile necesare cu privire la proprietarii companiei clientului și la sediul său social.

1.5    Dacă vreuna dintre prevederile acestor AGB nu este valabilă, această prevedere va fi înlocuită de una valabilă care se apropie cel mai mult de prevederea inițială ca efect economic. Celelalte prevederi din AGB rămân de asemenea valabile.

2. Încheierea contractului

2.1    Comanda clientului constituie o ofertă pentru încheierea unui contract cu Hagleitner.

2.2    Contractul intră în vigoare ca urmare a unei oferte făcute de client abia după acceptarea de către Hagleitner, însă nu mai târziu de efectuarea livrării sau prestarea serviciului.

2.3    Ofertele Hagleitner, precum și informațiile în cataloage, prospecte, liste de prețuri sau cele de pe site-ul web nu sunt obligatorii.

2.4    Încheierea contractului în webshop-ul Hagleitner.

Condiția de bază pentru comandarea în webshop-ul Hagleitner este un cont de utilizator activ pentru webshop.

  • Pasul 1: Cleitnul alege articolele dorite și le pune în coșul de cumpărături.
  • Pasul 2: Dând clic pe butonul "Coșul meu de cumpărături" sau pe "La casă", clientul ajunge la următoarea pagină a procesului de comandă și își verifică comanda în coșul de cumpărături. Articolele care se află în coșul de cumpărături pot fi în continuare modificate în această etapă (cantitate, ștergere articol).
  • Pasul 3: După aceasta, clientul are posibilitatea de a selecta sau de a selecta sau adăuga o adresă de livrare dând clic pe butonul "Continuați cu adresa de livrare/tipul de livrare" și poate indica dacă aceasta urmează să fie livrat de un curier sau este preluată de clientul însuși.
  • Pasul 4: Ulterior, clientul vede o prezentare generală a comenzii sale, dând clic pe butonul "Continuare la prezentarea comenzii".
  • Pasul 5: Clientul ia la cunoștință AGB și confirmă acest lucru cu caseta de bifare.
  • Pasul 6: Clientul își transmite comanda apăsând pe butonul "Cumpără acum".
  • Pasul 5: Numărul de comandă este afișat automat clientului în webshop-ul Hagleitner. În următoarea zi lucrătoare acesta va primi o confirmare a comenzii prin email.
3. Dreptul de retenție

3.1    Până la achitarea integrală a prețului de achiziție și a tuturor costurilor auxiliare, bunurile livrate clientului rămân proprietatea Hagleitner, iar clientul poartă riscul deteriorării accidentale a bunurilor (riscul de preț) odată cu livrarea bunurilor.

3.2    Clientul nu are dreptul să dispună de bunuri care fac obiectul dreptului de retenție fără acordul prealabil în scris al Hagleitner.

3.3    Clientul trebuie să informeze imediat Hagleitner despre orice acces al terților la bunurile care fac obiectul retenției, precum și despre orice deteriorare sau distrugere a bunurilor.

3.4    Dacă mărfurile care fac obiectul retenției sunt confiscate, clientul trebuie să informeze imediat Hagleitner și să ia toate măsurile pentru oprirea executării.

3.5    În cazul în care se solicită sau se deschide o procedură de insolvență împotriva bunurilor clientului, Hagleitner are dreptul - la alegerea sa și chiar dacă contractul rămâne în vigoare - să solicite returnarea bunurilor reținute și/sau să le preia pe cont propriu.

4. Prețuri, costuri de expediere

4.1    Prețurile nu includ TVA și alte taxe și impozite, și nici costurile de expediere.

4.2    Se aplică prețurile indicate la momentul efectuării comenzii. Toate informațiile sunt valabile cu excepția modificărilor de preț înainte de comandă, a erorilor tipografice și modificărilor tehnice.

4.3    În cazul modificării taxei pe valoarea adăugată prevăzute de lege, Hagleitner este îndreptățit să ajusteze prețurile cât mai eficient posibil și să rotunjească sumele facturii finale la un ban.

4.4    Costurile de expediere trebuie plătite de client și pot fi văzute la Hagleitner și pe internet, precum și în webshop-ul Hagleitner. Pentru comenzi cu o valoare mai mare de 475,- lei (fără TVA), Hagleitner nu percepe costuri de transport.

5. Condiții de plată; compensarea și reținerea

5.1    Hagleitner acceptă următoarele tipuri de plăți:

  • Plata numerar la livrare
  • Transfer bancar
  • Bilet la Ordin și cecuri.

5.2    Suma se va plăti după primirea facturii la scadența indicată în factură, fără deduceri și fără taxe.


5.3    Hagleitner își rezervă dreptul de a executa coemzni doar pe baza unei garanții sau a unei plăți în avans; în acest caz, clientul va decide dacă acceptă condițiile sau dacă își anulează comanda.

5.4    Valoarea dobânzii de întârziere este de opt procente peste dobânda de referință. Dobânzile de întârziere se capitalizează după scurgerea unei luni de la scadență.

5.5    În cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale, clientul va compensa Hagleitner pentru orice cheltuieli legate de somare și colectare suportate, în special costurile suportate pentru intervenția avocaților.

5.6    În cazul în care clientul întârzie cel puțin 14 zile cu plata, Hagleitner (i) poate insista asupra îndeplinirii contractului și poate amâna îndeplinirea propriilor servicii până la executarea serviciilor neefectuate de client sau (ii) cu o perioadă de grație de cel puțin șapte zile, se poate retrage din contract.

5.7 Compensarea și aplicarea unui drept de retenție de către client sunt excluse.

6. Livrarea

6.1    După plasarea comenzii, clientul primește mărfurile prin poștă sau printr-un serviciu de curierat, în funcție de posibilitățile operaționale, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii de către Hagleitner. Alte termene limită și/sau scadențe sunt obligatorii doar dacă au fost convenite în scris în mod expres ca atare.

6.2    Livrarea mărfurilor se face la adresa indicată de client.

6.3    Hagleitner are dreptul de a face livrări parțiale.

6.4    În cazul în care Hagleitner nu livrează mărfurile la timp din motive ce țin exclusiv de Hagleitner, clientul are dreptul să se retragă din contract doar dacă Hagleitner nu respectă o perioadă rezonabilă de grație stabilită de client,
care trebuie să fie de cel puțin două săptămâni.

6.5    Hagleitner este obligat să presteze serviciul doar dacă clientul și-a îndeplinit toate obligațiile care îi revin pentru prestarea serviciului.

6.6    În cazul unor informații incorecte, incomplete sau neclare, clientul suportă costurile livrării nereușite și eventualele costuri suplimentare apărute.

6.7    Odată cu trimiterea sau predarea mărfurilor la serviciul de curierat, riscul de pierdere sau deteriorare a bunurilor trece la client. Același lucru se aplică și în cazul întârzierii recepției de către client.

6.8    În cazul unei întârzieri la recepție din partea clientului, Hagleitner are dreptul de a depozita mărfurile, pe cheltuiala și riscul clientului, caz în care se poate percepe o taxă de depozitare de 0,5 % din valoarea brută a facturii, per zi calendaristică începută, sau poate apela la o companie specializată, pe cheltuiala și riscul clientului. În plus, Hagleitner are dreptul să insiste asupra îndeplinirii contractului sau să se retragă din contract după stabilirea unei perioade adecvate de grație, care durează cel puțin două săptămâni, și să utilizeze mărfurile în alt scop.

7. Garanţia

7.1    Se stabilește de comun acord o perioadă de garanție de șase luni. Clientul trebuie să notifice Hagleitner în legătură cu un eventual defect în termen de două săptămâni de la livrare sau predare.

7.2    Hagleitner nu oferă nicio garanție în sens juridic. Garanțiile oferite de producători nu sunt afectate.

8. Răspunderea și despăgubirea, prescripția

8.1    Solicitările de despăgubire din partea clientului sunt excluse în cazurile de neglijență ușoară din partea Hagleitner. Acest lucru nu se aplică pentru daune personale. Existența unui caz de neglijență crasă trebuie dovedită de client.

8.2    Despăgubirea daunelor pe cale de consecință și a pierderilor financiare, a profiturilor pierdute, a economiilor nerealizate și a altor daune indirecte este exclusă - în măsura în care acest lucru nu contravine vreunei legi. Obligația Hagleitner de a despăgubi se limitează la suma plăților efectuate de către client în favoarea Hagleitner, în baza contractului încheiat.

8.3    Aceste prevederi se aplică și în cazul în care cererea de despăgubire este făcută de client împreună cu, sau în locul unei solicitări de garanție.

8.4    În măsura în care nu se prevede prin lege o perioadă de prescripție mai scurtă, toate pretențiile împotriva Hagleitner vor fi anulate dacă acestea nu au fost invocate de către client în termen de șase luni de la data la care clientul a luat cunoștință de prejudiciu, de partea vătămată sau evenimentul care a dat naștere acestora, cel târziu însă la expirarea a trei ani de la producerea prejudiciului (care stă la baza pretenției).

9. Prelucrarea datelor

9.1    Hagleitner colectează datele cu caracter personal ale clientului ca parte a prelucrării contractelor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

9.2    Declarația privind protecția datelor valabilă momentan este disponibilă pe https://shop.hagleitner.com/ro/proteccion-de-datos/.

10. Locul de execuție, jurisdicție, legea aplicabilă, limba contractului

10.1    Locul de execuție stabilit de comun acord este sediul companiei Hagleitner.

10.2    Pentru toate litigiile care apar în mod direct sau indirect din aceste AGB și un contract dintre Hagleitner și client este responsabilă doar instanța românească aplicabilă pentru sediul social al Hagleitner. Hagleitner are totuși dreptul să emită pretenții împotriva clientului și la orice altă instanță din Germania sau din străinătate, în a cărei circumscripție clientul își are sediul, o sucursală sau deține active.

10.3    Aceste AGB și contractele încheiate între Hagleitner și client sunt guvernate exclusiv de legislația română din doemniul civil, cu excepția standardelor de referință (de ex. EVÜ, ROM I-VO) și a legislației comerciale ONU.

10.4    Limba contractului este româna.

11. Modificarea adreselor, drepturi de autor

11.1    Clientul este obligat să notifice în scris Hagleitner cu privire la orice modificare a adresei sale comerciale, atâta timp cât un contract nu este complet îndeplinit de ambele părți. Dacă această notificare nu este făcută de către client, se consideră că informările au fost recepționate chiar dacă sunt trimise la ultima adresă cunoscută.

11.2    Ofertele, planurile, schițele, documentele tehnice, cataloagele, prospectele, ilustrațiile și altele asemenea rămân întotdeauna proprietatea intelectuală a Hagleitner. Clientul nu primește niciun fel de drepturi de utilizare asupra acestora.