Odvětví
Produkty
 
Kontakt
Kontakt
Jazyk / země
Vyberte jinou zemi pro zobrazení a nakupování obsahu pro Vaši lokalitu.
Loading...

Prohlášení o ochraně údajů

Hagleitner Hygiene International GmbH

1.    Úvod
Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Při používání a zpracování osobních údajů ("oú") dodržujeme platné zákony na ochranu osobních údajů. Tímto prohlášením vás informujeme o druhu, rozsahu a účelu zpracování oú, které zpracováváme při vaší návštěvě našich webových stránek, při používání našich služeb ve webovém obchodě a při používání nástroje Hagleitner senseManagement Tool, jakož i o právech, které máte jakožto dotčená osoba. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se zaměřuje na návštěvníky a uživatele našich webových stránek a našeho webového obchodu a na uživatele nástroje Hagleitner senseManagement Tools.


Určité pojmy použité v rámci tohoto prohlášení pocházejí z nařízení EU o ochraně osobních údajů ("GDPR") a mají následující význam:

Osobní údaje („oú“) jsou informace, které lze přiřadit určité identifikované nebo přímo či nepřímo identifikovatelné fyzické osobě.

Dotčená osoba je fyzická osoba, jejíž oú se zpracovávají.

Zpracování dat je manipulace s oú a jejich používání počínaje jejich sběrem, přes řazení, změny, vyhodnocování, dotazy, předávání a ukládání až po jejich odstranění.

2.     Informační povinnosti
2.1    Druhy dat
(a)    Webový obchod

Abychom mohli zřídit váš zákaznický účet, potřebujeme název firmy, e-mailovou adresu, fakturační adresu a případně také odlišnou dodací adresu. Ve vztahu k registraci je navíc třeba údaj o kontaktní osobě, která za váš podnik bude zadávat objednávky. Abychom mohli provést další proces objednávání a doručení, sbíráme od dotčené kontaktní osoby následující oú:

 

 • Oslovení
 • Jméno (dobrovolný údaj)
 • Příjmení
 • Datum narození
 • Adresa e-mailu
 • Telefonní číslo (dobrovolný údaj)
 • Uživatelské jméno
 • Heslo

Po provedené registraci lze zpracovávat kontaktní osobu přes bod nabídky „Zpracovat kontaktní osobu“ a doplnit důležité údaje jako pozici v podniku (hlavní rozhodující osoba atd.). Prostřednictvím tohoto bodu lze zadávat nebo mazat také další kontaktní osoby.

 

(b)    XIBU Designer
Abychom mohli zpracovat Vaši objednávku, potřebujeme přesný název firmy, adresu e-mailu, fakturační adresu a případně také odlišnou dodací adresu a daňové číslo k dani z obratu. V případě podniku jednotlivce se přitom dle okolností může jednat o osobní údaje. V průběhu procesu objednávky musí být také uvedena kontaktní osoba, aby bylo možné dodávku realizovat. Od uvedené kontaktní osoby jsou shromažďovány následující osobní údaje:

 

 • Oslovení
 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa e-mailu


(c)    Webové stránky
Abychom mohli vyhodnocovat vaše uživatelské chování na našich webových stránkách, nezpracováváme žádné oú. Zpracováváme pouze údaje, které nejsou vhodné k identifikaci fyzické osoby ("anonymní údaje"). Tyto informace zpracováváme jen statisticky a používáme je ke zlepšování funkčnosti a průběhů na webových stránkách. Bližší údaje o cookies a našem programu webového sledování, které používáme, najdete v bodech 6 a 8.

(d)    Hagleitner senseManagement ("HsM") Tool
Pro případ, že chcete používat náš nástroj HsM Tool (http://hsmbasic.hagleitner.com a http://hsmplus.hagleitner.com), abyste například obdrželi přehled o hladině náplně vámi používaného dávkovače XIBU, sbíráme během vaší registrace na webových stránkách následující oú:

 

 • Jméno uživatele;
 • příjmení uživatele;
 • uživatelské jméno;
 • adresa e-mailu.
 • Telefonní číslo
 • Mobilní telefonní číslo

(e)    Aplikace Hagleitner integral 4PLUS
Pro případ, že chcete používat naši aplikaci integral 4PLUS (https://www.hagleitner.com/cz/soubory-ke-stazeni/aplikace-ke-stazeni/), která funguje v kombinaci s dávkovačem integral 4PLUS, abyste na svůj smartphone obdrželi pokyn, že se například musí objednat čistič nebo přípravek do vysokého lesku, nebo kdy má být provedena servisní údržba, budou od nás v souvislosti s vaší registrací k aplikaci integral 4PLUS požadovány následující osobní údaje:

 

 • Jméno uživatele
 • Příjmení uživatele
 • E-mailová adresa
 • Zvolené heslo
 • Zákaznické číslo
 • Adresa

(f)    Aplikace Hagleitner scanME
Pro případ, že chcete používat naši aplikaci scanME (https://www.hagleitner.com/cz/soubory-ke-stazeni/aplikace-ke-stazeni/), abyste například naskenováním čárového případně QR-kódu obdrželi bližší informace, bezpečnostní pokyny nebo pomocné tipy k použití k některému z našich produktů, budou od nás v souvislosti s vaší registrací aplikace scanME požadovány následující osobní údaje:

 

 • Jméno uživatele
 • Příjmení uživatele
 • E-mailová adresa
 • Zvolené heslo
 • Zákaznické číslo
 • Adresa

(g) Aplikace Hagleitner360

Pro případ, že chcete používat naši aplikaci Hagleitner360 (https://www.hagleitner.com/cz/soubory-ke-stazeni/aplikace-ke-stazeni/), která funguje v kombinaci se systémem dávkovače umýváren XIBU, abyste na svůj smartphone obdrželi například pokyn, že se musí objednat doplnění nebo výměna energyBOX, nebo kdy má být provedena servisní údržba, budou od nás v souvislosti s vaší registrací k aplikaci Hagleitner360 požadovány následující osobní údaje:

 •     Jméno uživatele
 •     Příjmení uživatele
 •     E-mailová adresa
 •     Zvolené heslo
 •     Zákaznické číslo

2.2    Účel zpracování dat
(a)    Webový obchod

Vaše osobní údaje uvedené při přihlášení se používají ke zpracování a realizaci Vaší zadané objednávky. Protože k expedici vaší objednávky jsou třeba osobní údaje jako jméno a adresa, je zpracování předmětných údajů nezbytné k řádnému plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje se zpracovávají výhradně a pouze v rámci zákonných zásad zpracování dat.

Vaše telefonní číslo a e-mailová adresa se zpracovávají za účelem zpětných dotazů, potvrzení týkajících se doručené objednávky a realizace dodávky a s vaším souhlasem k reklamním účelům a prezentaci nových produktů a produktů, které již jsou součástí sortimentu společnosti Hagleitner Hygiene International.

Po provedení registrace obdržíte osobní přístup ke svému uživatelskému účtu; tento přístup je chráněn heslem, které si sami zvolíte. Nyní můžete ve svém zákaznickém účtu zpracovávat a spravovat své oú.

 

(b)    XIBU Designer
Vaše osobní údaje uvedené při přihlášení se používají ke zpracování a realizaci Vaší zadané objednávky. Protože k expedici vaší objednávky jsou třeba osobní údaje jako jméno a adresa, je zpracování předmětných údajů nezbytné k řádnému plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje se zpracovávají výhradně a pouze v rámci zákonných zásad zpracování dat.

 

Vaše adresa e-mailu bude společností Hagleitner Hygiene International GmbH zpracována za účelem dotazů a potvrzení týkajících se přijaté objednávky a předána k dalšímu zpracování dceřiné společnosti firmy Hagleitner Hygiene (např. Hagleitner Hygiene Österreich GmbH), která Vás má v kompetenci.


(c)    Hagleitner senseManagement
Vaše oú uvedené v průběhu přihlášení, se používají k tomu, abychom vám a vašim odborníkům na čištění umožnili používání tohoto softwaru a abychom pro vás mohli optimalizovat vaše obchodní procesy.

(d)    Aplikace Hagleitner integral 4PLUS („integral 4PLUS App“)
Vaše osobní údaje uvedené během registrace, se používají k tomu, abychom vám a vašim spolupracovníkům umožnili používat aplikaci integral 4PLUS a abychom mohli optimalizovat vaše obchodní procesy.

Budou-li v souvislosti s použitím aplikace integral 4PLUS sjednány objednávky, potřebujeme k dodání objednávky vaše osobní údaje. Zpracování těchto údajů je tedy nezbytné k řádnému splnění smlouvy. Uvedené osobní údaje se zpracovávají výhradně a pouze v zákonem stanoveném rámci a v souladu se stanovenými zásadami zpracování dat.

Po provedení registrace obdržíte osobní přístup ke svému uživatelskému účtu; tento přístup je chráněn heslem, které si sami zvolíte. Nyní můžete ve svém účtu zpracovávat a spravovat své osobní údaje.

Pro případ, že již nechcete aplikaci integral 4PLUS používat, máte kdykoli možnost se v aplikaci odhlásit na následujícím odkazu a svá data v aplikaci vymazat: https://www.hagleitner.com/cz/ochrana-osobnich-udaju/#app-opt-out.

(e)    Aplikace Hagleitner scanME
Vaše osobní údaje uvedené během registrace, se používají k tomu, abychom vám a vašim spolupracovníkům umožnili používat aplikaci scanME a abychom mohli optimalizovat vaše obchodní procesy.

Budou-li v souvislosti s použitím aplikace scanME sjednány objednávky, potřebujeme k dodání objednávky vaše osobní údaje. Zpracování těchto údajů je tedy nezbytné k řádnému splnění smlouvy. Uvedené osobní údaje se zpracovávají výhradně a pouze v zákonem stanoveném rámci a v souladu se stanovenými zásadami zpracování dat.

Po provedení registrace obdržíte osobní přístup ke svému uživatelskému účtu; tento přístup je chráněn heslem, které si sami zvolíte. Nyní můžete ve svém účtu zpracovávat a spravovat své osobní údaje.

Pro případ, že již nechcete aplikaci scanME používat, máte kdykoli možnost se v aplikaci odhlásit na následujícím odkazu a svá data v aplikaci vymazat: https://www.hagleitner.com/cz/ochrana-osobnich-udaju/#app-opt-out.

2.3    Právní podklad (poskytnutí svolení)
Pro zpracování vašich oú v průběhu registrace a objednávání ve webovém obchodě a v rámci registrace a využívání nástroje Hagleitner senseManagement Tools je k dispozici poskytnutí svolení k řádnému plnění smlouvy (článek 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR).

Pro zpracování dat obsažených v oú v průběhu odesílání novinek je rovněž podkladem vaše svolení formou prohlášení o souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR).

2.4    Doba uložení
Osobní údaje nebudeme ukládat déle, než je to nutné resp. přípustné ke splnění našich smluvních resp. zákonných povinností a k obraně proti případným nárokům plynoucím z ručení nebo z jiných zákonných důvodů a s patřičným opodstatněním.

3.     Práva dotčené osoby
3.1    Informace
Máte právo vyžadovat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány vaše oú a v jakém rozsahu.

3.2    Opravy
Jestliže budeme zpracovávat vaše oú neúplné nebo nesprávné, máte právo kdykoli vyžadovat jejich doplnění resp. opravu. Dále existuje možnost přistupovat k oú uvedené kontaktní osoby ve vašem uživatelském účtu ve webovém obchodě a sami si údaje o těchto osobách opravovat a mazat. Navíc můžete kdykoli vyžadovat uzavření svého uživatelského účtu (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodu 11).

3.3    Odstranění
Odstranění svých sú můžete vyžadovat, pokud zanikl účel, ke kterému byly tyto údaje sebrány, pokud dochází k neoprávněnému zpracování oú, zpracování nepřiměřeně zasahuje do vašich oprávněných zájmů ochrany údajů nebo se zpracování dat opírá o váš souhlas, který jste odvolali. Přitom je třeba mít na paměti, že mohou existovat jiné důvody, které mohou bránit okamžitému smazání vašich oú – například zákonné povinné archivační lhůty nebo uplatnění právních nároků.

3.4    Omezení zpracování dat
Máte právo vyžadovat omezení zpracování dat, pokud je správnost dat sporná, zpracování dat neoprávněné, data již nejsou třeba k přípustnému účelu nebo byla vznesena námitka proti zpracování dat.

3.5    Námitka
Jestliže zpracováváme vaše údaje k zabezpečení plnění úkolů, které jsou ve veřejném zájmu, nebo pokud se budeme odvolávat na nutnost chránit náš legitimní zájem na zpracování, můžete proti tomuto zpracování dat vznést námitky, pokud zájem o ochranu vašich oú převažuje před uvedenými zájmy. Zasílání reklamy můžete kdykoli a bez uvedení důvodů odmítnout.

3.6    Odmítnutí
Máte právo zrušit předchozí souhlas se zpracováním dat, přičemž zrušení nemá vliv na zákonnost zpracování před zrušením.

3.7    Přenositelnost dat
Máte právo požadovat, abychom vám poskytli vaše oú, které jste nám poskytli, v strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že zpracováváme data na základě vašeho uděleného souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy a oú se zpracovávají automatizovanými prostředky.

3.8    Právo podat stížnost k orgánu dohledu
V případě porušení ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost rakouskému úřadu pro ochranu osobních údajů.

4.    Zabezpečení údajů
Za účelem ochrany vašich oú jsme přijali vhodná technická a organizační opatření (např. šifrování HTTPS na našich webových stránkách, SSL certifikát pro náš webový obchod), který chrání vaše data před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupem. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a přezkoušení a jsou neustále přizpůsobována současnému stavu techniky. Pokud by došlo k porušení ochrany vašich oú, což pravděpodobně bude znamenat vysoké riziko ohrožující vaše práva a svobody, budeme vás o tom okamžitě informovat.

Proto v případech, ke kterým nedošlo v důsledku našich chyb, nepřebíráme žádnou odpovědnost za zpřístupnění informací z důvodu chyb při přenosu dat a/nebo neoprávněném přístupu třetích stran (například útok hackerů na e-mailový účet nebo telefon, zachycování faxů atd.).

5.    Předávání oú jiným osobám
5.1    Proces objednávání ve webovém obchodě
Ke splnění vaší objednávky může být také nutné předat vaše oú třetím stranám (například poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům platebních služeb, daňovému poradci, poskytovatelům cloudových služeb, bankám, inkasním agenturám, právníkům, účetním, poskytovatelům internetových služeb a dalším poskytovatelům služeb, kterých využíváme při realizaci našich činností a kterým poskytujeme údaje). Předání vašich oú se provádí výlučně na základě platného práva na ochranu údajů, zejména ke plnění naší zakázky nebo na základě vašeho předchozího souhlasu.

 

5.2    Proces objednávky v XIBU Designer
Ke splnění Vaší objednávky může být také nutné předat Vaše osobní údaje třetím stranám (např. Dceřiné společnosti firmy Hagleitner Hygiene International GmbH, poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům platebních služeb, daňovému poradci, poskytovatelům cloudových služeb, bankám, inkasním agenturám, právníkovi, auditorovi, poskytovatelům webových stránek a dalším poskytovatelům služeb, kterých využíváme při realizaci našich činností a kterým poskytujeme údaje). Předání Vašich osobních údajů se provádí výlučně na základě platného zákona o ochraně osobních údajů, zejména k plnění naší zakázky nebo na základě Vašeho předchozího souhlasu.


5.3    Využívání nástroje Hagleitner senseManagement
Abychom mohli uložit, archivovat a zpracovávat vaše oú sebrané během registrace k nástroji Hagleitner senseManagement, předáváme je našemu poskytovateli cloudových služeb se sídlem v Německu. Odeslání vašich oú probíhá výhradně na základě platného zákona na ochranu osobních údajů, zejména ke splnění licenční smlouvy o používání softwaru, kterou jsme s vámi uzavřeli předem.

5.4    Někteří z výše uvedených příjemců vašich oú se nacházejí mimo vaši zemi nebo tam zpracovávají vaše oú. Úroveň ochrany údajů v zemích, které nejsou členy EU a EHP, nemusí být podle okolností stejná jako v Rakousku. Oú však pouze předáváme pouze do zemí, u kterých Komise EU rozhodla, že mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, nebo přijímáme opatření, která zajistí, že všichni příjemci budou mít odpovídající úroveň ochrany údajů.

5.5    Používání aplikace Hagleitner integral 4PLUS
Abychom zajistili a neustále zlepšovali používání aplikace integral 4PLUS, jsou vaše osobní údaje požadované v souvislosti s registrací předávány našemu poskytovateli služeb v oblasti vývoje aplikací se sídlem ve Vídni, Rakousku. Předávání osobních údajů probíhá výhradně na základě platných předpisů na ochranu dat.

5.6    Používání aplikace Hagleitner scanME
Abychom zajistili a neustále zlepšovali používání aplikace scanME, jsou vaše osobní údaje, požadované v souvislosti s registrací, předávány našemu poskytovateli služeb v oblasti vývoje aplikací se sídlem ve Vídni, Rakousku. Předávání osobních údajů probíhá výhradně na základě platných předpisů na ochranu dat.

6.    Cookies
Na webových stránkách našeho internetového obchodu používáme tzv. "Cookies", abychom učinili návštěvu našeho webu atraktivní a uživatelům umožnili používání určitých funkcí. Cookies jsou malé textové soubory uložené ve vašem koncovém zařízení pomocí prohlížeče.
Většina námi používaných souborů cookies se po ukončení relace prohlížeče ("cookie relace") opět odstraní z vašeho pevného disku. Jiné soubory cookies zůstanou ve vašem počítači a umožňují nám rozpoznat váš počítač při vaší příští návštěvě našich webových stránek ("Permanentní soubory cookie"). Díky tomu nemusíte při každé nové objednávce například znovu zadávat své jméno a heslo.
Námi používané cookie relace návštěvy jsou například "PHPSESSID" (tento soubor cookie zabraňuje například náhodnému, dvojitému zaslání údajů formuláře při registraci a brání odesílání dat formuláře útočníkem) a "fe_typo_user". Toto zpracování dat probíhá za účelem jednoduššího nákupu a následného zpracování smlouvy.
Pokud si nepřejete toto shromažďování informací prostřednictvím cookies, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby informoval o ukládání cookies a vy se mohli v jednotlivých případech rozhodnout, zda to chcete povolit.
Upozorňujeme, při deaktivaci cookies je funkčnost našich stránek omezená.

 

7.    Novinky
Pokud se zaregistrujete k odběru našich novinek prostřednictvím našich webových stránek, zpracujeme vaše jméno a e-mailovou adresu. Zpracování těchto údajů je určeno k tomu, abychom vám mohli z našeho sortimentu nabídnout k reklamním účelům nové produkty nebo produkty speciálně vhodné pro vás.
Jakmile se zaregistrujete k odběru novinek, obdržíte potvrzovací e-mail. Je třeba aktivně kliknout na aktivační odkaz v e-mailu nebo ho zkopírovat a vyvolat v prohlížeči. Aktivním kliknutím na odkaz/vyvoláním odkazu potvrzujete své přihlášení k odběru našich novinek.

Aby bylo naše zpravodajství pro vás co nejatraktivnější, budou vaše oú předány společnosti Hagleitner Hygiene International GmbH se sídlem v Zell am See (Rakousko) za účelem centralizované přípravy a distribuce novinek a dále poskytovateli marketingových služeb zasílaných e-mailem, společnosti SC-Networks GmbH se sídlem ve Starnbergu (Německo), za účelem odesílání reklamních informací zákazníkům a zájemcům o produkty společnosti Hagleitner.

Abychom mohli pravidelně optimalizovat distribuci novinek, používáme na svých webových stránkách sledování novinek (například jak často a kteří odběratelé zpravodaj otevřou a klepnou na odkaz v něm? Komu se novinky zasílají? Jak často a kdo se z odběru novinek odhlašuje? atd.).
Odběr novinek můžete kdykoli odvolat. Své odvolání odběru novinek zašlete na následující e-mailovou adresu: newsletterCzechia(at)hagleitner.cz. Poté neprodleně odstraníme vaše údaje uložené v souvislosti se zasíláním novinek.

8.    Webová analýza
Abychom mohli získat lepší statistické vyhodnocení návštěvníků webových stránek, využíváme služby Google Analytics.

Používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. cookies, které jsou – jak je popsáno v bodě 6 – textové soubory uložené v počítači, které umožňují analýzu využití našich webových stránek. Shromážděné informace o vašem používání této webové stránky vytvořené pomocí cookie se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP adresy na webových stránkách bude vaše IP adresa členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa převáděna na server Googlu do USA, kde je zkrácena. Na webových stránkách je anonymizace IP adresy aktivní. Google používá tyto informace z našeho pověření, aby vyhodnotil, jak využíváte tuto webovou stránku, sestavil zprávu o činnosti webové stránky a přinesl provozovateli webových stránek další služby, které jsou spojené s používáním webové stránky a internetu. IP adresa, kterou získá Google Analytics od vašeho prohlížeče, se nespojuje s ostatními daty Google.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v celém jejich rozsahu.

Jestliže si nepřejete, aby informace shromažďované pomocí cookies a vaše chování při používání byly předány společnosti Google a chcete zabránit zpracování těchto údajů společností Google, můžete si stáhnout a nainstalovat do prohlížeče zásuvný modul (plug-in) dostupný pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Na stránkách www.google.de/intl/de/policies/ a také https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/ obdržíte navíc další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů ve službě Google Analytics.

9.    Soubory protokolů na serveru
Za účelem optimalizace těchto webových stránek z hlediska výkonu systému, použitelnosti a poskytování užitečných informací o našich službách, shromažďuje a ukládá poskytovatel webových stránek automaticky informace v takzvaných souborech protokolů serveru, které nám automaticky předává váš prohlížeč. Tento záznam obsahuje vaši adresu internetového protokolu (IP adresa), prohlížeč a nastavení jazyka, operační systém, odkazující adresu URL, vašeho poskytovatele internetových služeb a datum/čas.

10.    Změny našich zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme případně příležitostně revidovat, aby odrážely vnitřní změny a změny v platných právních předpisech.

11.    Kontakt
V případe otázek k ochraně osobních údajů nebo odvolání vašeho souhlasu se obracejte na dále uvedené kontaktní údaje:

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5, 5700 Zell am See
Tel.: +43 (0)5 0456
dataprotection(at)hagleitner(dot)com