Odvětví
Produkty
 
Kontakt
Kontakt
Jazyk / země
Vyberte jinou zemi pro zobrazení a nakupování obsahu pro Vaši lokalitu.
Loading...

Nápověda / Časté otázky

Hledat

Results:

Co je HBV?

U HBV se jedná o obalené bakterie, které způsobují nemoc hepatitidu B. Hepatitida B a.j. se přenáší krví. Proto je nutné, dezinfekčním prostředkem denzinfikovat povrchy, který působí omezeně virucidně, kde je možný přenos krví (např. tetování, kosmetické a nehtové studio a ambulantní oblasti). Na rozdíl od hepatitidy C se dá očkovat proti hepatitidě B.

Co znamená zkratka DGHM?

DGHM = Německá společnost pro hygienu a mikrobiologii
Účinnost dezinfekčního prostředku se odborně posuzuje po žádosti o katalog a spočívající na standardních metodách DGHM.

Co je VAH?

VAH = Sdružení pro aplikovanou hygienu

Komise  pro dezinfekční prostředky ve VAH posuzuje posudky dezinfekčních prostředků a vystavuje certifikáty o účinnosti. Dezinfekční prostředky jsou pro uživatele viditelné v katalogu vedeným VAH.

Co je TBC?

TBC = Tuberkulóza (infekční nemoc)
Tuberkulóza je bakteriální infekční nemoc, která skrze mykobakterie zapřičiňuje a napadá nejčastěji plíce. TBC se přenáší většinou přes kapalnou infekci (kašel, kýchání) a uvádí celosvětovou statistiku smrtelných infekčních nemocí. Podle nové zprávy, například na Ukraině má každý 70. obyvatel TBC. Dezinfekce se provádí většinou alkoholickými dezinfekčními prostředky.

Co je ÖGHMP?

ÖGHMP = Rakouská společnost pro hygienu, mikrobiologii a preventivní medicínu
Komise pro dezinfekční prostředky ÖGHMP hodnotí posudky dezinfekčních prostředků a vystavuje expertízy o účinnosti. Dezinfekční prostředky jsou pro uživatele viditelné v seznamu ÖGHMP na Internetu.

Co jsou MNV?

MNV = Murine Noroviry
Myší noroviry (Murine Noroviry) se používají jako náhrada pro nekultivované humane noroviry ke kontrole dezinfekčních prostředků.

Co je RKI?

RKI = Robert Koch-Institut (Spolkový institut pro infekční nemoce)
RKI je centrální vybavení německé vlády v oblasti kontroly a prevence nemocí. V případě nákazy má RKI seznam pro vhodné dezinfekční prostředky.

Co znamená zkratka MRSA?

MRSA = Methicillin-rezistentní Staphylococcus aureus (původce rezistentní na některá antibiotika)
Díky průmyslovému používání a nekontrolovatelnému užívání antibiotik jsou určité bakteriální kmeny proti nim rezistentní. MRSA je jedna z nejznámějších bakterií, protože je to takzvaná a obávaná nemocniční bakterie a ročně na ní umírá minimálně 25.000 osob v  EU. Proti dezinfekčnímu prostředku nejsou rezistentní bakterie schopné odporu, a proto lze jen správnou dezinfekcí v nemocnici zabránit jejímu rozšíření.

Co je EDTA?

EDTA = kyselina ethylendiamintetraoctová
EDTA se používá ke změkčení vody u pracích a mycích prostředků. Jelikož je to v čistírně odpadních vod špatně biologicky rozložitelné a hodnota má bahno v čističek uvolňovat těžké kovy, které poté vnikají do životního prostředí, odjakživa nepoužíváme EDTA v našich produktech.

Tipp: V průvodci webovým obchodem najdete vysvětleny všechny funkce webového obchodu od Hagleitner.