Odvětví
Produkty
 
Kontakt
Kontakt
Jazyk / země
Vyberte jinou zemi pro zobrazení a nakupování obsahu pro Vaši lokalitu.

Dočasný inflační příplatek u papírového zboží od 1. června 2022

Vážené dámy a pánové,
kvalita našich výrobků společně s inovacemi a schopností dodávat jsou klíčem k spokojenosti Vás zákazníků i k našim společným úspěchům.

Neustále usilujeme o poskytování vynikající kvality a nejlepšího zákaznického servisu a jsme hrdí na to, že s Vámi spolupracujeme.

Aktuální situace staví celý trh před extrémní výzvy. Ceny surovin i nadále významně rostou, a to bezprecedentní rychlostí. Jen za poslední týdny zaznamenal trh další rekordní zvýšení cen papíru, způsobené zejména náklady v oblasti energií, surovin a přepravy.

Společnost Hagleitner dělá maximum pro to, aby pro Vás důsledky působení těchto faktorů udržela na co nejnižší úrovni. Kombinace a rozsah změn však zapříčinily nevyhnutelnost dalších opatření, která slouží k tomu, abychom pro Vás i nadále mohli být spolehlivým partnerem.

Vzhledem k nestálé situaci a se záměrem vyhnout se trvalému zvýšení cen proto budeme s účinností od 1. června 2022 účtovat dodatečný povinný a dočasný „inflační příplatek“ ve výši 12,5 %, a to výhradně na všechno papírové zboží.

Tento příplatek, na který se nevztahují slevy, ani bonusy, se týká i zvláštních dohod a výběrových řízení.

Veškeré objednávky, které dojdou před 1. červnem 2022 a budou moci být expedovány ještě v květnu za předpokladu dostupnosti zboží a logistiky, budou zpracovány bez příplatku.

V případě významné a stabilní změny hlavních ukazatelů, které nemůžeme ovlivnit (náklady na energie, suroviny a přepravu) oproti aktuální hladině si vyhrazujeme právo výši inflačního příplatku buď částečně, nebo zcela změnit.

Naší maximální snahou je však tento dočasný příplatek zrušit, jakmile se podmínky na trhu opět zlepší.

Ujišťujeme Vás, že děláme vše, co je v našich silách, abychom tyto bezprecedentní náklady snížili. Společnost Hagleitner samozřejmě usiluje o to, aby pro Vás byla realizace této změny co nejvíce jednoduchá, transparentní a plynulá.

Toto opatření slouží pouze k tomu, aby pro Vás společnost Hagleitner mohla být i nadále spolehlivým partnerem.

Na tomto místě bychom Vám chtěli poděkovat za dobrou spolupráci i za Vaše pochopení a věříme, že tuto více než jen náročnou dobu společně s Vámi zvládneme.

S pozdravem,
Hagleitner Hygiene Česko s.r.o.