Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.

ДЕЗИНФЕКТИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ

Действайте превантивно

Важно: Грешките в приложението имат силно въздействие в тази чувствителна област. Всички изброени продукти са VAH сертифицирани от ÖGHMP.

Консуматив за integral 2GO

Консуматив за XIBU SEAT DISINFECT

wcDISINFECT
Дезинфекцираща пяна за тоалетни седалки

Дезинфекциращи кърпи

hup DES PLUS XL roll
Бързи дезинфекциращи кърпи без алкохол
hup DES FORTE XL roll
Бързи дезинфекциращи кърпи с алкохол
hup DES FORTE M
Бързи дезинфекциращи кърпи с алкохол
hup DES PLUS M
Бързи дезинфекциращи кърпи без алкохол

Повърхностен дезинфектант

hygienicDES FORTE
Готова за употреба бърза дезинфекция
hygienicPLUS
Готова за употреба бърза дезинфекция
hygienic3000
Дезинфектант концентрат за разреждане
hygienicDES CAPS
Концентриран дезинфектант на прах
hygienicDES AC
Дезинфектант-концентрат

Вашето лице за контакт

Търговски представител